66A Bafög – siirtymä- ja soveltamissäännöt>

66A Bafög - siirtymä- ja soveltamissäännöt>

§ 66a BAföG

Siirtymä- ja sovellusohjeet

(1) Niille oppisopimusopiskelijoille, joille on myönnetty koulutustukea 7 §: n 1 momentin mukaisesti 31 päivään heinäkuuta 2016 mennessä sen jälkeen, kun he ovat jo saaneet korkeakoulututkinnon, tätä säännöstä sovelletaan edelleen koulutusjakson päättymiseen 31 päivään heinäkuuta 2016 voimassa olevassa versiossa. Niille oppisopimusopiskelijoille, joiden hyväksymisjakso alkoi ennen 1. elokuuta 2016, 45 §: n 1 momentin 2 kohdan 6 kohtaa sovelletaan edelleen koulutusjakson loppuun saakka versiona, joka oli voimassa 31. heinäkuuta 2016 asti..

(2) § 2, 7, 10, 11, 12, 13, 13a, 14b, 15, 17, 3 kohta, 18 c, 21, 23, 25, 41, 47a, 50, 56 ja 60 § 3, 8. heinäkuuta 2019 annetun lain (liittovaltion virallinen lehti I, s. 1048), sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklaa ei sovelleta ennen 1. elokuuta 2019, ellei jäljempänä toisin mainita..

(3) 17 §: n 2 momentti, 18, 18a, 18b, 18d, 58 § ja 60 §: n 2 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä heinäkuuta 2019 annetun lain (liittovaltion virallinen lehti I, s. 1048) 1 §: llä, tulevat voimaan vasta 1. syyskuuta. 2019, ellei jäljempänä toisin mainita.

(4) Hyväksyntäkausina, jotka alkoivat ennen 1. elokuuta 2019, kohdat 11, 12, 13, 13a, 14b, 17 (3), 18c, 21, 23, 25, 41, 47a, 50, 56 jakso 60 kohta, 3 päivään heinäkuuta 2019 saakka sovellettavassa versiossa, jollei toisesta virkkeestä muuta johdu. Alkaen 1. lokakuuta 2019 12, 13, 13a, 14b, 21, 23 ja 25 kohtaa 1. elokuuta 2019 sovellettavassa versiossa sovelletaan myös hyväksyntäkausiin, jotka alkoivat ennen 1. elokuuta 2019. Lainojen takaisinmaksun tapauksessa 21 a §: n säännöstä, sellaisena kuin se on voimassa 1. elokuuta 2019, sellaisena kuin se on muutettuna 1. elokuuta 2019, sovelletaan jo 1. syyskuuta 2019, toisin kuin 1 virkkeessä..

(5) Harjoittelijoille, joille on myönnetty rahoitusta valtion akatemiaan osallistumiseen ennen 1. elokuuta 2019, jotka myöntävät valtion lain nojalla yliopisto-tutkintoja vastaavat tutkinnot, 15 §: n 2 momentin 1 lause ja 50 § ovat tämän koulutusjakson loppuun saakka 2 kohdan 4 virke, sellaisena kuin se on voimassa 31. heinäkuuta 2019. Niihin sovelletaan 18 §: n 4 momentin 1 lauseen 1. syyskuuta 2019 sovellettavassa versiossa edellyttäen, että sovelletaan vain 2 kohtaa..

(6) Lainansaajille, joille on myönnetty ennen 1. syyskuuta 2019, ylennys 17 §: n 2 momentin 1 lauseen nojalla 31 päivänä elokuuta 2019 sovellettavassa versiossa, tämä säännös, 18 §, lukuun ottamatta 3 kohdan 1 virkettä ja 5 c kohtaa sekä 18 a §: tä Sovelletaan 5 kohtaa, 18 b §: ää, 58 artiklan 1 kohdan 3 alakohtaa ja 60 §: n 2 kohtaa, sellaisena kuin se on voimassa 31. elokuuta 2019; tämä pätee myös sikäli kuin tukipalveluita tarjotaan myös 31. elokuuta 2019 jälkeen.

(7) Lainanottajat, joille on myönnetty rahoitusta 17 §: n nojalla ennen 1. syyskuuta 2019 voimassa olevassa versiossa, lukuun ottamatta 18 c §: n mukaisia ​​pankkilainoja, voivat kuuden kuukauden kuluessa tästä päivästä pyytää kirjallisia tai sähköisiä lausuntoja liittovaltion hallintovirastolle. siinä mielessä, että koko lainan takaisinmaksu edellyttää 18 §: n 12 momentin ja 18 a §: n soveltamista 1. syyskuuta 2019 sovellettavassa versiossa. Lainansaajiin, jotka ovat ylittäneet siinä mainitun 20 vuoden takaisinmaksuajan, 1 virkettä sovelletaan sillä edellytyksellä, että 18 §: n 12 momentin 1 lauseen, sellaisena kuin se on voimassa 1. syyskuuta 2019, mukaiseen hyväksymiseen sovelletaan koko lausuntoa edeltävän ajanjakson ehtoja. toiveen on täytynyt olla läsnä.

(8) Sen estämättä, mitä 18 §: n 3 momentin virkkeessä 1 ja 18 c §: n 6 ja 7 kohdassa säädetään, korko on 31. maaliskuuta 2020 asti. 105 euroa.

Hallinnollinen määräys BAföG: n 66 a §: ään

Tällä sivustolla olevat lait ja määräykset ovat vain tiedoksi eivätkä ole virallisia. Siksi oikeellisuudelle ja ajankohtaisuudelle ei voida takeita.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: