Agb – terveydenhuollon suunnittelutoimisto käytännölliseen markkinointiin

Ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu, Designery Health GmbH: n yleiset ehdot perustuvat tähän ja kaikkiin tuleviin sopimuksiin Designery Health GmbH: n ja sen sopimuskumppanin välillä, vaikka niistä ei enää tulisi nimenomaisesti sopia yksittäisissä tapauksissa. Mainostajan omat ehdot tulevat vain osaksi sopimusta, jos siitä nimenomaisesti sovitaan.

§ 1 Tarjoukset ja maksuehdot

1.1 § Tarjoukset eivät ole sitovia eikä velvollisuuksia viimeistään 8 viikkoa toimituspäivästä.
§ 1.2 Maksut ovat nettomääriä, maksettavat arvonlisäveron kanssa, plus pakkaus-, postitus-, rahti-, vakuutus- ja muut toimituskulut, ilman vähennystä 10 päivän kuluessa laskutuksesta, ellei toisin ole sovittu. Vekselit hyväksytään vasta sovittuaan. Asiakkaalla, joka on Saksan kauppalakissa (HGB) tarkoitettu rekisteröity kauppias, ei ole oikeutta pidättämisoikeuksiin.
1.3 § Seuraavat muutokset asiakkaan aloitteesta, mukaan lukien niistä aiheutuvat lisäkustannukset, veloitetaan asiakkaalta.
1.4 § Jos maksupyynnön täyttäminen vaarantuu asiakkaan taloudellisen tilanteen huonontumisen vuoksi sopimuksen tekemisen jälkeen, Designery Health GmbH voi vaatia ennakkomaksua, pidättää tavaroita, joita ei ole vielä toimitettu, ja lopettaa jatkotyönsä. Nämä oikeudet ovat oikeutettuja myös Designery Health GmbH: lle, jos asiakas ei maksa maksuja toimituksista tai palveluista.
§ 1.5 Maksun myöhästyminen tapahtuu 30 päivän kuluttua ilman erityistä muistutusta / muistutusta Designery Health GmbH: lta. Maksun viivästyessä maksetaan 2 prosentin viivästyskorko Saksan liittotasavallan vastaavan diskonttokoron perusteella. Laiminlyönnin aiheuttamien lisävahinkojen väittämistä ei voida sulkea pois.
§ 1.6 Kun toimittaa ja / tai ylläpitää verkkotunnuksia, Designery Health GmbH toimii vain välittäjänä asiakkaan ja kyseisen organisaation välisissä suhteissa toimialueiden osoittamista varten. Designery Health GmbH: lla ei ole vaikutusta verkkotunnuksen määritykseen, eikä se takaa, että asiakkaalle pyydetyt verkkotunnukset osoitetaan lainkaan ja / tai allokoidut verkkotunnukset ovat vapaita kolmansien osapuolten oikeuksista tai pysyviä.
§ 1.7 Niin kauan kuin asiakas ei tarjoa verkkotunnuksen sisältöä, Designery Health GmbH on oikeutettu näyttämään omaa sisältöä, kuten mainontaa Designery Health GmbH: lle tai kolmansille osapuolille..

§ 2 toimitus

§ 2.1 Jos Designery Health GmbH on sitoutunut lähettämään, se tekee sen asiakkaalle asianmukaista huolellisuutta noudattaen, mutta on vastuussa vain tarkoituksesta ja törkeästä huolimattomuudesta. Riski siirtyy asiakkaalle heti, kun lähetys on luovutettu kuljetusta suorittavalle henkilölle.
§ 2.2 Toimituspäivät ovat voimassa vain, jos Designery Health GmbH on nimenomaisesti vahvistanut sen. Jos sopimus tehdään kirjallisesti, toimituspäivän vahvistaminen edellyttää myös kirjallista lomaketta.

3 § Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

§ 3.1 Designery Health GmbH: n teokset (tekstit, ideat, konseptit, strategiat, logot, ulkoasut, loppupiirrokset, piirustukset, taulukot, kartat, valokuvat, tuotannot ja tapahtumaideat – jäljempänä teokset) on suojattu tekijänoikeuslailla henkilökohtaisena henkisenä luomuksena. joiden säännösten katsotaan olevan sovittuja, vaikka tekijänoikeuslain mukaan vaadittua luomismäärää ei saavutettaisi.
§ 3.2 Teoksen tekijänoikeudet jäävät sen tekijälle. Vain käyttöoikeudet voidaan siirtää. Designery Health GmbH siirtää asiakkaalle kulloiseenkin tarkoitukseen vaadittavat käyttöoikeudet. Ellei toisin ole sovittu, vain yksinkertainen käyttöoikeus siirretään. Joka tapauksessa, vaikka yksinoikeus käyttöoikeuteen olisi myönnetty, Designery Health GmbH pidättää oikeuden käyttää työn tuloksia ja asiakkaan nimeä ilmaiseksi osana itsemarkkinointia myös sopimuksen päättymisen jälkeen kaikissa tiedotusvälineissä, myös Internetissä, sekä kilpailujen ja esitysten yhteydessä. Oikeuksien siirtäminen asiakkaalle ei ole tämän toimiston hylättyjen tai peruutettujen palvelujen (konseptit, ideat, luonnokset jne.) Kohde. Nämä käyttöoikeudet, kuten myös nykyiset omistusoikeudet, jäävät toimiston haltuun. Designery Health GmbH voi myydä kuvia, joissa ei ole tunnistettavia kasvoja kolmansille osapuolille.
§ 3.3 Käyttöoikeuksien siirtäminen kolmansille osapuolille edellyttää Designery Health GmbH: n ja asiakkaan välistä kirjallista sopimusta. Käyttöoikeudet siirtyvät asiakkaalle vasta, kun korvaus on maksettu kokonaan.
§ 3.4 Designery Health GmbH: n kehittämät teokset luodaan aina vain oikeudellisesti itsenäiselle henkilölle. Käyttö tytäryhtiöiden ja tytäryhtiöiden kautta vaatii erillisen sopimussäännöksen.

§ 4 Takuu

§ 4.1 Asiakkaan on tarkistettava toimiston tarjoamat työt ja palvelut välittömästi vastaanottamisen jälkeen, joka tapauksessa ennen käyttöä, ja ilmoitettava virheistä heti havaitsemisen jälkeen. Jos välitön tarkastus tai virheilmoitus jätetään pois, asiakkaalla ei ole takuuvaatimuksia ilmeisistä virheistä, tunnetuista virheistä tai niistä johtuvista virheistä.
§ 4.2 Jos on vikaa, josta edustaja vastaa, se voi halutessaan korjata vian (korjata sen) tai toimittaa korvaavan tuotteen. Korjaustapauksissa hänellä on oikeus kahteen muutokseen kohtuullisessa ajassa. Muutoin sovelletaan siviililain sopimussopimuslakia.
§ 4.3 Asiamiehen takuuvelvollisuus lakkaa yhden vuoden kuluttua siitä, kun asiakas on vastaanottanut toimiston toimituksen / palvelun.

5 § Tilausten käsittely

§ 5.1 Palveluiden laajuus johtuu tilauksen tekohetkellä tehdystä tuote / palvelukuvauksesta. Lisä- ja / tai myöhemmät muutokset tuotteen / palvelun kuvaukseen on tehtävä kirjallisesti.
§ 5.2 Kokouspöytäkirjaa, jonka edustaja valmistaa ja välittää asiakkaalle, pidetään sopimuskumppaneiden kaupallisina vahvistuskirjeinä. Jos asiakas ei vastusta kirjallisesti kolmen työpäivän kuluessa, sopimuksiin, ohjeisiin, toimeksiantoihin ja muihin laillisiin ilmoituksiin tulee sitovia.
§ 5.3 Mallit, tiedostot ja muut työvälineet, kuten negatiivit, mallit, alkuperäiset piirrokset jne., Jotka virasto valmistelee tai on luonut tarjoamaan sopimuksen mukaisia ​​palveluja, jäävät toimiston omaisuudeksi. Luovutusvelvoitetta ei ole. Ohjelmistoa luotaessa tämä koskee myös lähdekoodia ja sitä vastaavaa dokumentaatiota.

6 § Kolmansien osapuolten toimeksianto

§ 6.1. Agentuurilla on oikeus suorittaa sille uskotut työt itse tai nimittää varahenkilöitä / alihankkijoita omaan nimensä.

§ 7 tuotetta

§ 7.1 Photo Shoot: Sisältää valokuvauksen enintään 4 tunnin ajan. Kuvaus sisältää ajon, 3 §: n mukaiset yksinkertaiset käyttöoikeudet ja valokuvien integroinnin malleihin. Jos valokuvaus kestää yli 4 tuntia, jokaisesta aloittamasi tunnista veloitetaan 195,00 € plus alv.
§ 7.2 Valokuvan peruuttaminen: Jos asiakas peruuttaa sovitun valokuvan tapaamisen kahden viikon kuluessa ennen tapaamista, asiakkaalle maksetaan peruutusmaksuna 200 € plus alv. Mikäli peruutus tapahtuu 24 tunnin kuluessa ennen kuvausta, 400 € plus ALV maksetaan. Tämä asetus ei vaikuta laillisiin peruuttamisoikeuksiin.
§ 7.3 Sosiaalisen median johtaja: Urakoitsija toimittaa asiakkaalle maksuja hyväksyttäväksi. Ne on vapautettava viiden työpäivän kuluessa, ellei toisin ole erikseen sovittu. Muussa tapauksessa rahoitusosuus katsotaan vapautetuksi.
§ 7.4 Leasing: Palveluita voi pyynnöstä hoitaa myös Leasing-pankin arkisto. Tätä varten vastaava sopimus on täytettävä. Vuokrasopimuksen aikana verkkosivuston omaisuus on archimedes. Vähintään 36 kuukauden määräajan päätyttyä asiakas voi ostaa verkkosivuston kuukausierän hintaan. Verkkosivun ja siihen liittyvien ohjelmistojen (tietokannat / tiedostot) omistusoikeudet siirtyvät asiakkaalle, jos asiakas ostaa tai ottaa haltuunsa verkkosivuston vuokraamisen tai Designery Health GmbH: n konkurssin tapauksessa..
§ 7.5 Valokuvan kuvaus tai päivämäärä, jona verkkosivustolle olevat kuvat ovat saatavilla, määrittelee projektisuunnitelman. Kolme viikkoa tämän päivämäärän jälkeen asiakas saa ensimmäisen verkkosivuston luonnoksen. Tässä vaiheessa laskutus tapahtuu, vaikka asiakas ei voinut suunnitella suunnittelua tiedon (esim. Kuvien, tekstin palautteen) puutteen vuoksi. Seuraavan kuukauden 1. päivänä sovittu kuukausittainen isännöinti- ja tukimaksu erääntyy riippumatta siitä, oliko verkkosivusto viimeinkin verkossa.
§ 7.6 Kuukausipalvelut veloitetaan kuukauden alussa. Tätä varten tarjoamme SEPA-suoraveloitusmenettelyn. Minimikausi riippuu tarjotusta palvelusta. Sopimuksen voimassaoloa jatketaan sovitulla vähimmäisjaksolla. Irtisanomisaika on 4 viikkoa ennen sopimuksen päättymistä.
§ 7.7 Korjaussilmukat: Kun asiakas on vastaanottanut ensimmäisen luonnoksen, korkeintaan 3 korjauspiiriä on mahdollista maksutta pyynnöstä. Jos asiakkaalla on lisäpyyntöjä, jokainen lisäkorjauskierros lisäkustannuksilla 95, – € / tunti. laskettu, mutta vähintään 47,50 euroa. Tämä koskee kaikkia malleja tyylistään riippumatta.

8 § Vastuu ja sisältö

§ 8.1 Designery Health GmbH on vastuussa vain vahingoista, jotka he tai heidän sijaisensa edustajat aiheuttavat tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Tämä koskee myös vahinkoja, jotka johtuvat positiivisesta sopimuksen rikkomisesta tai luvattomasta toiminnasta. Puutteelliset vikavaatimukset ja niistä johtuvat vahingot eivät kuulu. Vahingonkorvausvaatimukset rajoittuvat tilauksen arvoon.
§ 8.2 Designery Health GmbH ei vastaa kilpailun ja tavaramerkkien oikeudellisesta hyväksyttävyydestä ja heidän malliensa ja muiden suunnittelutyöiden rekisteröinnistä.
§ 8.3 Verkkosivuston tekstiluonnokset ovat vain ehdotuksia, joita ei ole juridisesti tutkittu. Designery Health GmbH: n vastuu on siis poissuljettu.
8.4 § Meille antaman leiman ja yksityisyydensuojakäytännön perusteella ei suoriteta henkilökohtaista tutkimusta, etenkään ammatillista lakia, tietosuojalakia tai kilpailulakia varten. Sivuston tekstiluonnokset ovat vain ehdotuksia, joita ei ole laillisesti tarkistettu. Designery Health GmbH: n vastuu on siis poissuljettu.
§ 8.5 Asiakas vakuuttaa, että hänellä on oikeus käyttää kaikkia Designery Health GmbH: lle toimitettuja malleja ja että näissä malleissa ei ole kolmansien osapuolten oikeuksia. Jos hänellä ei ole oikeutta käyttää tätä vakuutusta tai jos malleissa ei olisi kolmansien osapuolten oikeuksia, asiakas hyvittää Designery Health GmbH: n sisäisessä suhteessa kaikista kolmansien korvausvaatimuksista..
§ 8.6 Kaikenlaiset valitukset ja valitukset on tehtävä kirjallisesti Designery Health GmbH: lle kahden viikon kuluessa toimituksesta. Tämän jälkeen työtä pidetään sopimussuhteessa ja siinä ei ole virheitä. Korjaukseen lähetetyt tuotteet on aina tarkistettava.
§ 8.7 Designery Health GmbH on vastuussa käytetyn materiaalin laatuhäiriöistä vain siltä osin kuin se on hänen omaa vaatimustaan ​​vastaavalta toimittajalta. Tällöin Designery Health GmbH vapautetaan vastuustaan, jos se osoittaa asiakkaalleen toimittajaa koskevat vaatimukset.

9 § Yksityisyys / tietosuoja

9.1 § Asiakas vahvistaa, että henkilötiedot, jotka hän on siirtänyt kolmannen osapuolen toimesta virastolle asiaankuuluvien tietosuojamääräysten ja erityisesti liittovaltion tietosuojalain mukaisesti, on kerätty ja käsitelty, että rekisteröidyillä on tarvittavat suostumukset ja että tietojen käyttö on olemassa virasto ei riko mitään näistä säännöksistä tai ylittää annetun suostumuksen laajuuden.
§ 9.2 Asiakas sitoutuu siihen, että henkilötiedot (varastotiedot) ja muut tiedot, kuten yhteyksien aika, lukumäärä ja kesto, käyttösalasanat, viraston lataukset ja lataukset sopimuksen / tilauksen voimassaoloaikana, säilytetään siinä määrin kuin Sopimus on pakollinen tai hyödyllinen.
§ 9.3 Asiakas voi vaatia meidän säilyttämien henkilötietojen peruuttamista kaikkien sopimusten irtisanomisen yhteydessä, paitsi jos käsittely tapahtuu sananvapauden ja tiedonvapauden oikeuden käyttämiseksi, laillisen velvoitteen täyttämiseksi, yleisen edun vuoksi tai vaatia, harjoittaa tai Oikeudellisten vaatimusten puolustaminen on tarpeen.
9,4 dollaria. Asiakas varmuuskopioi tiedot ja ohjelmat ennen niiden luovuttamista virastolle helpottaakseen palauttamista tietojen menetyksen yhteydessä.

10 § Loppusäännökset

§ 10.1 Asiakkaan ja Designery Health GmbH: n väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia. Toimivalta on viraston sijainti.
§ 10.2 Jos jokin yllä mainituista ehdoista on tehoton, tämä ei vaikuta jäljellä olevien ehtojen pätevyyteen. Tehoton ehto on korvattava pätevällä, joka on lähellä tehottoman ehtoa.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: