Agb tui travelstar-matkakeskuksen kaupunkinäkymästä Rostockista

Agb tui travelstar-matkakeskuksen kaupunkinäkymästä Rostockista

Yleiset ehdot

1. Alustava huomautus

Hyvä asiakas,
Huomaa alla olevat tiedot. Seuraavassa on selityksiä tärkeistä termeistä, joita käytetään säännöllisesti alla:

Järjestäjä, joka tarjoaa – ainakin – kaksi etukäteen määritettyä yksilöllistä matkapalvelua kokonaisuutena (BGB: n 651a §), ​​esimerkiksi hotelli ja lento ennalta määrätyssä niputtamisessa. Sopimuspuolesta tulee matkustaja ja matkan järjestäjä. Se on myönnettävä turvallisuustodistus (BGB § 651k). Matkatoimisto voi – enemmän tai vähemmän – olla matkan järjestäjä. Sovittelija Henkilö, joka välittää matkapalveluita matkustajan ja matkan järjestäjän / palveluntarjoajan välillä (BGB § 675, 631). Matkatoimisto on yleensä matkatoimisto. Palveluntarjoaja Henkilö, joka tarjoaa palvelusopimuksen matkusopimuksessa, eli hotelli, lentoyhtiö jne. Matkasopimusoikeus BGB: n 651a §: n ja seuraavien lakien mukainen kuluttajansuojalaki pakettimatkan aloittamisessa ja toteuttamisessa. Hallitsee matkustajan ja matkanjärjestäjän välistä suhdetta. Yhdistetyt matkapalvelut Yhdistettyjä matkapalveluita tarjotaan, kun matkustaja varaa välittäjän kautta kaksi erilaista palvelua samalle matkalle, mutta erilliset sopimukset kullekin palvelutasolle tehdään, ottamalla yhteyttä matkatoimistoon tai 24 tunnin kuluessa sopimuksesta matkatoimiston erityisellä sovittelulla..

Jos varaat yksittäisiä palveluita, kuten kuljetusta tai majoitusta erikseen (erikseen tai ns. Yhdistetyn matkapalvelun muodossa), ota huomioon myös kyseisen palveluntarjoajan yleiset ehdot. Siltä osin kuin varaat pakettimatkaa, matkanjärjestäjän yleiset ehdot, joihin olet varannut matkan.

Jos varaat pakettimatkan tämän verkkosivuston kautta tai toimistollemme, ota huomioon sijoittamisen ehdot.

Jos haluat varata tarjoamamme pakettimatkan, ota huomioon yleiset matkaehdot. Muiden järjestäjien tai palveluntarjoajien yleiset ehdot asetetaan sinulle saataville kunkin varausprosessin aikana.

2. Tietosuojakäytäntö

Huomaa myös tämän sivuston tietosuojakäytäntömme, jota sovelletaan myös seuraavien määräysten lisäksi.

Alla löydät:
3. Sovittelusedellytyksemme tapauksissa, joissa olemme matkatoimistoja tai palveluntarjoajia,
4. matkaedellytyksemme tapauksiin, joissa olemme itse matkan järjestäjiä

3. Sovittelun ehdot

3.1 Soveltamisala

Nämä myöhemmät edustajaehdot koskevat edustajapalveluitamme. Verkkosivun käyttäjä voi täällä tutkia matka- ja muiden palveluiden saatavuuden halujensa ja tietojensa mukaan sekä varata matka- ja muut palvelut. Lisäksi on saatavana yleisiä matkatietoja ja neuvoja.

3.2 Matka- ja muiden palvelujen välitys kolmansille osapuolille

Toimimme välittäjänä (pakettimatkojen) järjestäjän ja muiden palvelujen tarjoajien ja asiakkaan (tämän verkkosivuston käyttäjät) välillä, emmekä ole mukana urakoitsijana matkapalvelujen tarjoamisessa. Siksi sopimusvelvoitteemme rajoittuu tarjottujen ja olemassa olevien matkojen tai palveluiden välitykseen. Muut pätevät vain, jos meidät nimitetään tai merkitään palvelutarjouksessa järjestäjänä; Tässä tapauksessa sovelletaan 4 kohdassa säänneltyjä matkaehtojamme.

Internetissä esittämämme tarjoukset eivät ole meidän tai vastaavan järjestäjän tai palveluntarjoajan sitovaa sopimustarjousta, kirjoittamalla tietonsa ja lähettämällä online-varauslomakkeen asiakas tekee sitovan sopimustarjouksen. Sopimussuhde syntyy, kun asiakas saa hyväksymisilmoituksen. Mitään vastaanottotodistusta (ts. Pelkästään edustajan toimeksiannon vastaanottamisen vahvistus) meiltä ei tarkoita tarjouksen hyväksymistä. Asiakkaan kanssa tehtävä sopimus tehdään, jos järjestäjän tai palveluntarjoajan kanssa on käytettävissä matka- tai palvelu, jos tällainen tarjouksen hyväksyminen asiakas selitti.

Emme ole vastuussa verkkosivuilla esitettyjen tai varattujen palvelujen / tarjousten suorittamisesta, emmekä takaa verkkosivustolla näkyvien palvelujen / tarjousten soveltuvuutta tai laatua. Vastuu tästä on vastaava järjestäjä / palveluntarjoaja, jonka kanssa asiakas tekee sopimuksen.

3.3 Palvelumaksu

Asiakas antaa toimeksiannon toimeksiannolle meille tehtäväksi neuvoa häntä järjestäjän tai palveluntarjoajan palveluista ja välittää se. Osittain tästä peritään palvelumaksut.

Palvelumaksu maksetaan järjestäjän tai palveluntarjoajan vaatimusten lisäksi, ja se maksetaan välittömästi. Pakettimatkojen välityksen yhteydessä asiakkaan on maksettava palvelumaksu vain hinnastossa mainitun edustajan erikoispalveluista, jollei erikseen toisin sovita..

3.4 Järjestäjien ja palveluntarjoajien ehtojen sisällyttäminen

Asiakkaan ja järjestäjän tai palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan siellä sovittuja sopimusehtoja ja vastaavan järjestäjän tai palveluntarjoajan tai heidän palveluntarjoajansa yleisiä ehtoja. Nämä ehdot ja yleiset ehdot (GTC) on nimetty ja asetettu saataville yksittäisissä palvelupuheluissa. Tämä voi z. B. Maksuehdot, eräpäivää koskevat säännöt, vastuu, peruutus, varaus ja takaisinmaksu sekä muut oikeudet ja velvollisuudet. Asiakkaan on ilmoitettava itselleen tarjottavien tietolähteiden sovellettavien sopimusehtojen ja ehtojen (GTC) tarkka sisältö, erityisesti siltä osin kuin ne tarjotaan jäljentämällä verkkosivustolla. Asiakas ei voi luottaa tämän tietämättömyyteen kohtuudella saatavissa olevissa sopimusehdoissa.

3.5 Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan on toimitettava välitetyn matkanjärjestäjän / palveluntarjoajan sopimus- ja matkustusasiakirjat, erityisesti varausvahvistukset, lentoliput, hotellisetelit, viisumit, vakuutustodistukset ja muut matkustusasiakirjat, oikeellisuuden ja täydellisyyden suhteen, etenkin sopimuksen kanssa varauksen kanssa ja edustajatilauksen kanssa, tarkistaa. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa meille välittömästi kaikista ilmeisistä virheistä, poikkeamista, puuttuvista asiakirjoista tai muista eroista. Jos et noudata tätä velvoitetta, vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat tästä aiheutuneesta vahingosta, voidaan rajoittaa tai kokonaan sulkea pois vahingon vähentämistä koskevasta velvoitteesta annettujen lakien mukaisesti (BGB: n 254 §)..

Samoin muut edustajapalvelumme viat on ilmoitettava meille välittömästi. Meillä on mahdollisuus korjata tilanne. Jos tämä ilmoitus hylätään syyllisellä tavalla, asiakkaan vaatimukset edustajasopimuksesta ovat niin pitkälle kuin meillä olisi ollut mahdollisuus kohtuulliseen korjaamiseen. Syylliseen vastuuseen perustuvat vaatimukset pysyvät ennallaan.

Matkanjärjestäjän katsotaan valtuuttaneemme hyväksymään ilmoitukset virheistä sekä muut matkustajan selitykset matkapalvelujen tarjoamisesta ja ilmoittamaan heille heti ilmoituksistaan ​​puutteista ja selityksistä. Meillä ei ole velvollisuutta eikä oikeutta tutkia virheilmoitusten tarkkuutta tai antaa neuvoja mahdollisista vaatimuksista.

3.6 Lentolippujen antaminen ja toimittaminen / toimivien lentoyhtiöiden henkilöllisyys varatuille palveluille

Periaatteessa lentoliput annetaan viimeistään 14 päivää ennen lähtöä ja toimitetaan tai luovutetaan matkustajalle valitun lähetystavan mukaisesti. Tämä pätee vain, jos vastaava lentoyhtiö matkatoimittajana ei ole määrittänyt muita näyttelyaikoja. Pyynnöstäsi voimme myöntää lentoliput myös aikaisemmin, jolloin todetaan, että tarjoajan voi matkustajan peruuttamisen tai varaamisen yhteydessä maksaa peruuttamis- / varausmaksuja enintään 100% matkan hinnasta lipun myöntämishetkestä lähtien. Toimitusta koskeva laillinen vaatimus on olemassa vain lähtöpäivänä. Matkailijan on huomioitava, että lippujen antamisen jälkeen peruutus- / varausmaksun sekä palveluntarjoajien perimien peruutus- / varausmaksujen jälkeen veloitamme käsittelymaksun.

Jos lentoyhtiö tarjoaa sähköisen lipun ("e-lippu") paperilipun sijasta, sähköinen varauskoodi lähetetään yleensä tekstimuodossa (yleensä sähköpostitse). Matkailijan on esitettävä tämä sisäänkirjautumisen yhteydessä yhdessä henkilöllisyystodistuksen (henkilöllisyystodistuksen tai passin) kanssa..

EU: n asetuksen VO 2111/05 mukaisesti huomautamme täten matkatoimiston velvollisuudesta ilmoittaa matkustajalle palvelevan lentoliikenteen lentoliikennettä harjoittavan lentoyhtiön henkilöllisyys ennen sopimuksen tekemistä, mikäli lentoyhtiö on jo perustettu ennen sopimuksen tekemistä. Tässä yhteydessä viitataan käytettyjen lentoyhtiöiden vastaavissa eritelmissä oleviin tietoihin. Jos lentoyhtiötä ei ole vielä määritetty, ilmoitamme sinulle lentoyhtiöstä, jonka odotetaan suorittavan lennon ennen sopimuksen tekemistä. Kun lentoyhtiö on perustettu, varmistamme, että tiedot lähetetään sinulle mahdollisimman pian. Tämä koskee myös kaikkia palveluja tarjoavien lentoyhtiöiden muutoksia.

3.7 Vakuutukset

Esitämme mahdollisuuden ja mahdollisen välttämättömyyden sopivan vakuutuksen, etenkin peruutusvakuutuksen ja / tai palautuskustannusten kattamiseen tarkoitetun vakuutuksen, matkatavaroiden vakuutuksen, sairausvakuutuksen ulkomailla kattamiseksi.

Johtopäätöksen välttämättömyyden ja yhden mainitun tai lisävakuutuksen sopivuuden tarkastaminen on yksinomaan asiakkaan vastuulla.

3.8 Hinnan maksaminen

Siltä osin kuin laskutamme matka- tai muita palveluita ja keräämme tältä osin maksuja, se suoritetaan vastaavan järjestäjän tai palveluntarjoajan nimessä ja tilille. Oikeudet periä palvelumaksuja meille jäävät ennallaan.

Maksuehdot perustuvat kyseisen järjestäjän tai palveluntarjoajan yleisiin ehtoihin ja muihin määräyksiin. Siltä osin kuin hyväksymme maksut paketiloman järjestäjille, saatamme vaatia ja hyväksyä maksuja matkahintaan vasta, kun BGB: n 651 r Abs 4 §: n mukainen turvatodistus on annettu ennen matkan päättymistä. Yhdistettyjen matkapalvelujen välityksen yhteydessä voimme hyväksyä maksut vain, jos olemme tarjonneet Saksan siviililain 651 w Abs. 3 BGB (Saksa Civil Code) 651 §: ssä vaaditun talletussuojan ja antaneet sinulle vastaavan turvallisuustodistuksen..

Pidätämme oikeuden veloittaa asiakkaalta kaikki luottokorttimaksuista tai pankkisiirtomaksuista perittävät kulut.

3.9 Vastuu

Emme ole vastuussa sovittelumenestyksestä tai itse palvelun suorittamisesta, vaan vain siitä, että sovittelu tapahtuu tarvittavalla huolellisuudella. Antaessamme tietoja lain puitteissa, olemme vastuussa tietolähteen huolellisesta valinnasta ja oikeasta paljastamisesta asiakkaalle. BGB: n 676 §: n mukaan vastuuta annettujen tietojen oikeellisuudesta ei ole. Tätä ei sovelleta, jos erityinen tietosopimus on tehty tai jos ilmoittamiseen liittyy nimenomainen lakisääteinen velvollisuus.

Pyrimme kohtuullisin keinoin varmistaaksemme, että verkkosivustolla olevat tiedot, ohjelmistot ja muut tiedot, erityisesti hinnat, rajoitukset ja määräajat, ovat julkaisuhetkellä ajantasaisia, täydellisiä ja oikeita..

Emme ota vastuuta kolmansien osapuolien sisällön paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä, luotettavuudesta ja hyväksyttävyydestä, ellemme ole tässä suhteessa oikeudellista vastuuta.

Emme ole vastuussa lähetykseen liittyvistä asiakirjojen katoamisesta, uppoamisesta tai vahingoittumisesta, josta emme ole vastuussa. (Pakettimatkojen) ja palveluiden yksittäiset yksityiskohdat perustuvat järjestäjän tai palveluntarjoajan antamiin tietoihin. Nämä eivät edusta vakuutusta meidän puoleltamme: Kaikki verkkosivustolla esitetyt palvelut ovat rajoitettuja. Emme ole vastuussa palvelun saatavuudesta varauksen yhteydessä. Tätä ei sovelleta, jos olimme tietoisia virheellisistä tai vääristä tiedoista tai jos meidän täytyi olla tietoisia tavanomaisesta kaupallisesta ja teollisuudesta. Tältä osin vastuu tällaisten olosuhteiden tuntemisesta rajoittuu tahallisuustapauksiin tai törkeään huolimattomuuteen.

3.10 Riitojenratkaisumenettely kuluttajavälimiespaneelissa

Välittäjällä ei ole velvollisuutta osallistua riitojenratkaisumenettelyihin kuluttajavälityslautakunnassa eikä hän osallistu riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajan välimieslautakunnassa..

4. Matkaolosuhteet

esirekisteröinti:
Huomaa, että nämä alla olevat matkaehdot koskevat vain tapauksia, joissa olemme varaamasi matkan järjestäjät BGB: n 651a §: n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Erityisesti, lue kohta A) Alustavat huomautukset ehdoista, joilla (paketti) matka järjestetään.

4.1 Matkasopimuksen tekeminen

Rekisteröitymällä asiakas tarjoaa meille järjestäjänä sitovan matkasopimuksen tekemisen. Rekisteröinti tapahtuu sopivan varausrutiinin avulla Internetissä. Vain tapauksissa, joissa tämä on nimenomaisesti mainittu matkakuvauksessa, varausrutiinissa, luettelossa tai esitteessä, rekisteröinti siellä määriteltyyn muotoon voidaan tehdä myös kirjallisesti, suullisesti, puhelimitse, faksilla tai sähköpostitse.

Internetissä tai muissa varauksen perustana olevien matkapalvelujen kuvauksissa esittämät tarjoukset eivät ole sitovia sopimustarjouksia.Perättämällä tietonsa ja lähettämällä online-varauslomakkeen asiakas jättää sitovan sopimustarjouksen. Asiakas rekisteröi myös kaikki rekisteröinnissä luetellut osallistujat, joiden sopimusvelvoitteista asiakas on vastuussa, sekä omat velvoitteensa edellyttäen, että hän on hyväksynyt vastaavan erillisen velvoitteen nimenomaisella ja erillisellä ilmoituksella.

Mitään vastaanottotodistusta (ts. Pelkkää vahvistusta siitä, että olemme saaneet edustajan tilauksen), ei tarkoita tarjouksen hyväksymistä.

Sopimus tehdään hyväksynnällä. Hyväksyminen ei vaadi erityistä lomaketta, mutta tapahtuu yleensä varauksissa Internetissä sähköisesti lähetetyn hyväksymisilmoituksen kautta. Annamme matkavahvistuksen sopimuksen tekemisen yhteydessä tai heti sen jälkeen.

4.2 Palvelut ja palvelumuutokset

Ainoa tekijä, joka ratkaisee järjestäjän suorittaman suorituksen, on Internetissä olevien palveluiden kuvaus ja matkavahvistuksen sisältö. Muut matkapalvelujen kuvaukset, mukaan lukien paikalliset hinnat, ovat vain ja vain siltä osin kuin sopimuksessa, kuten Internet-palvelun kuvauksessa viitataan nimenomaisesti. Mahdolliset lisäsopimukset, jotka on tosiasiallisesti tehty asiakkaan kanssa, pysyvät ennallaan.

Olennaisten matkapalvelujen muutokset ja poikkeamat sovitusta matkasopimuksen sisällöstä, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen tekemisen jälkeen ja joita emme ole toteuttaneet vilpittömässä mielessä, ovat sallittuja vain, jos ne eivät ole merkittäviä eivätkä vaikuta varatun matkan kokonaissuunnitteluun.

Mahdolliset takuuvaatimukset eivät muutu, siltä osin kuin muutetut palvelut ovat virheellisiä.

Meillä on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle suorituskyvyn muutoksista tai poikkeamista välittömästi.

Jos huomattava matkapalvelu muuttuu, asiakkaalla on oikeus peruuttaa matkasopimus maksutta tai vaatia osallistumista vähintään vastaavaan matkaan, jos pystymme tarjoamaan tällaisen matkan tarjouksestamme ilman lisäkustannuksia matkustajalle. Matkustajan on puolustettava näitä oikeuksia heti, kun olemme ilmoittaneet matkapalvelun vaihtamisesta.

4.3 Hinnan maksaminen ja matkustusasiakirjojen toimitus

Ennen matkan päättymistä saatamme vaatia ja hyväksyä matkahinnan maksuja vasta, kun olet antanut turvatodistuksen § B 651 r Abs Abs 4. Vaadimme käsirahaa enintään 20% matkahinnasta vasta, kun turvallisuustodistus on toimitettu. Talletus hyvitetään hintaan. Jäljellä oleva maksu erääntyy kokonaisuudessaan kolme viikkoa ennen lähtöä, mikäli turvatodistus on annettu ja matkaa ei voida enää peruuttaa kohdassa 8.2 mainitusta syystä..

Jos matka ei kestä yli 24 tuntia, se ei sisällä yöpymistä ja jos riisin hinta on enintään 75 euroa, – koko matkahinnan voidaan vaatia luovuttamatta turvatodistusta..

Saat kaikki matkustusasiakirjat hyvissä ajoin ennen matkan alkamista. Jos aikarajoituksen vuoksi alkuperäisiä asiakirjoja ei ole mahdollista lähettää, lähetämme sinulle tositteet tai laillisuutesi faksilla, sähköpostitse, suullisesti tai muuten asianmukaisella tavalla.

4.4 Hintakorotus

Pidätämme oikeuden muuttaa matkasopimuksen kanssa sovittua hintaa, jos kuljetuskustannukset tai tietyistä palveluista perittävät maksut, kuten satama- tai lentokenttämaksut, nousevat tai kyseiseen matkaan sovellettavat valuuttakurssit muuttuvat seuraavasti:

Jos matkasopimuksen tekemisen aikaan olemassa olevia kuljetuskustannuksia, erityisesti polttoainekustannuksia, voimme korottaa matkahintaa seuraavan laskelman mukaisesti:

 • Istuinpohjaisen lisäyksen tapauksessa voimme pyytää matkustajalta lisäystä.
 • Muissa tapauksissa kuljetusyhtiön kuljetusvälineeltä kuljetuskustannuksia koskevat lisäkustannukset jaetaan sovitun kuljetusvälineen istuimien lukumäärällä. Tuloksena saatu lisämäärä yhden istuimen osalta voimme kysyä matkustajalta.

Jos matkasopimuksen tekemisen yhteydessä syntyviä tullimahdollisuuksia, kuten satama- tai lentokenttämaksuja, korotetaan suhteessa meihin, matkahintaa voidaan korottaa vastaavalla suhteellisella määrällä..

Lisäys on sallittu vain, jos sopimuksen tekemisen ja sovitun matkapäivän välillä on yli 4 kuukautta, ja korotukseen johtaneet olosuhteet eivät tapahtuneet ennen sopimuksen tekemistä eikä niitä voida ennakoida sopimuksen tekohetkellä..

Jos matkahinta muuttuu myöhemmin, meidän on ilmoitettava siitä matkustajalle välittömästi. Yksipuolinen hinnankorotus on sallittu vain, jos se ei ylitä 8% matkahinnasta ja sitä pyydetään vasta 21. päivään ennen sovittua matkapäivää. Jos hinnankorotus on yli 8%, matkustajalla on oikeus peruuttaa matkasopimus maksutta tai pyytää osallistumista vähintään vastaavaan muuhun matkaan, jos pystymme tarjoamaan tällaisen matkan tarjouksestamme ilman lisäkustannuksia matkustajalle..

Matkustajan on puolustettava näitä oikeuksia heti, kun olemme ilmoittaneet matkahinnan muutoksesta.

Matkustaja voi vaatia matkahinnan alennusta, jos ja siltä osin kuin in ziff. 4.1. ja 4.2. hinnat, tullit tai valuuttakurssit ovat muuttuneet sopimuksen tekemisen jälkeen ja ennen lähtöä, ja tämä johtaa kustannusten alenemiseen järjestäjälle. Jos matkustaja on maksanut enemmän kuin myöhemmin erääntyy, matkanjärjestäjä korvaa ylimääräisen määrän. Järjestäjä voi vähentää korvattavasta ylimääräisestä määrästä todelliset hallinnolliset kulut. Hänen on todistettava matkustajalle hänen pyynnöstään, kuinka paljon hallinnollisia kuluja on aiheutunut.

4.5 Asiakkaan peruutus ennen lähtöä (peruutuskulut) ja varaus uudelleen

Voit peruuttaa matkan milloin tahansa ennen lähtöä. On suositeltavaa ilmoittaa peruuttamisesta kirjallisesti. Järjestäjä menettää oikeuden matkahintaan, jos asiakas vetäytyy ennen matkan alkua tai jos matka ei ala. Jos matka peruutetaan tai jos matkaa ei aloiteta, järjestäjä voi vaatia korvausta tehdyistä matkajärjestelyistä ja kuluista siltä osin kuin eroaminen ei ole hänen vastuullaan tai jos kyseessä on ylivoimainen este. Korvausvaatimusta laskettaessa on yleensä otettava huomioon säästöt ja yleensä muut matkapalvelujen mahdolliset käytöt. Järjestäjä voi laskea tämän korvausvaatimuksen ottaen huomioon seuraavan erittelyn peruuttamisajan läheisyyden perusteella sopimuksessa sovitusta matka-alkamisesta prosentteina matkustushinnasta henkilöä kohti seuraavasti:

 • lentopakettien hinnoilla:
 • 30 päivään ennen lähtöä 20%
 • 29. päivästä 22. päivään ennen lähtöä 30%
 • 21. päivästä 15. päivään ennen lähtöä 40%
 • 14. päivästä 7. päivään ennen lähtöä 50%
 • 6. päivästä ennen lähtöä 55%
 • osallistumattomuudesta 75%
 • risteilyjen:
  • 30 päivään ennen lähtöä 25%
  • 29. – 22. päivä ennen lähtöä 40%
  • 21. päivästä 15. päivään ennen lähtöä 60%
  • alkaen 14. ennen lähtöä 80%
  • Asiakkaalla on vapaus todistaa meille, ettei meille ole aiheutunut vahinkoa tai paljon vähemmän kuin meiltä vaaditaan kiinteämääräinen summa.

   Suosittelemme ehdottomasti matkan peruutusvakuutuksen tekemistä.

   Varausmuutoksilla ei ole oikeutta (esim. Muutokset matkapäivään, määränpäähän, matkapaikkaan, kuljetustyyppiin, majoitukseen jne.). Siitä huolimatta, että täytämme uudelleenvarauspyynnön, kiinteämääräinen summa, joka on 25 euroa, – per henkilö (vain lennoille 15 euroa, – henkilöä kohti).

   4.6 Käyttämättömät palvelut

   Käyttämättä jääneistä oikein tarjottuista palveluista varhaiseen paluuseen tai muihin pakottavista syistä pyrimme korvaamaan palveluntarjoajille tallennetut kulut. Velvoitetta ei sovelleta, jos palvelut ovat täysin merkityksettömiä tai jos laki tai viralliset määräykset estävät sen.

   4.7 Irtisanominen matkustajan käyttäytymisen vuoksi

   Voimme irtisanoa matkasopimuksen ilman erillistä ilmoitusta, jos häiritset matkan toteutusta huolimatta varoituksesta tai jos käytät sopimusta rikkoen siinä määrin, että sopimuksen välitön irtisanominen on perusteltua. Peruutuksestamme huolimatta pidätämme oikeuden täyteen matkahintaan; Meidän on kuitenkin tunnustettava säästökustannusten arvo ja hyödyt, joita saamme käyttämättömän palvelun uudelleenkäytöstä, mukaan lukien palveluntarjoajillemme hyvitetyt määrät.

   4.8 Peruuttaminen, koska osallistujien vähimmäismäärää ei saavuteta

   Koska emme saavuttaneet vähimmäismäärää osallistujia, voimme erota vain, jos

   • osallistujien vähimmäismäärä ja aika, jonka kuluessa matkustaja on saanut peruuttamisilmoituksen ennen matkan alkamista, on määritelty kyseisen matkan matkakuvauksessa, ja
   • Nämä tiedot vahvistuksessa olivat selvästi luettavissa.

   Peruuttaminen on ilmoitettava viimeistään 20 päivänä yli kuuden päivän matkalle, 7 päivälle matkalle, jonka pituus on enintään kuusi päivää, ja 48 tunnissa, kun matka on alle kaksi päivää, joka kerta ennen lähtöä. Jos jo aikaisemmin on ilmeistä, että osallistujien vähimmäismäärää ei voida saavuttaa, peruuttamisoikeutta käytetään heti..

   Jos matkaa ei suoriteta peruutuksen takia, suoritettu maksu palautetaan 14 päivän kuluessa.

   4.9 Asiakkaan yhteistyövelvollisuus

   Sinulla on velvollisuus tehdä yhteistyötä oikeudellisten määräysten mukaisten suoritushäiriöiden vaurioiden välttämiseksi tai minimoimiseksi.

   Erityisesti sinun on ilmoitettava valituksistaan ​​välittömästi paikalliselle oppaalle. Tätä neuvotaan tarjoamaan lääkehoito mahdollisuuksien mukaan. Jos paikallista matkaopasta ei ole, korjauspyyntö on lähetettävä meille suoraan.

   Jos matka vahingoittuu merkittävästi vian seurauksena ja järjestäjä ei pysty korjaamaan tilannetta kohtuullisen ajan kuluessa, matkustaja voi irtisanoa matkasopimuksen lain säännösten puitteissa – omasta edukseen ja kirjallisessa muodossa todisteiden vuoksi. Sama pätee, jos matkustajan ei voida kohtuudella odottaa matkustavan järjestäjälle tunnistettavan tärkeän syyn puuttumisen vuoksi. Määräajan määrittäminen korjaamiseksi ei edellytä vain, jos oikaisu on mahdotonta tai jos järjestäjä on sen evännyt tai jos sopimuksen peruuttaminen välitöntä matkustajan erityisen edun vuoksi on perusteltua. Jos sopimus irtisanotaan sen jälkeen, matkustajalla on oikeus palautukseen. Hän on velkaa järjestäjälle vain sen osan matkustushinnasta, joka kertyy käytetyistä palveluista, edellyttäen että nämä palvelut kiinnostavat häntä.

   Järjestäjän on vaadittava matkatavaroiden ja lentomatkoihin tarkoitettujen tavaroiden toimitusvaurioita tai viivästyksiä heti paikalla, mutta viimeistään seitsemän päivän kuluessa vaurion havaitsemisesta, tavaroiden osalta 14 päivän kuluessa hyväksynnästä, viivästymisen vuoksi viimeistään 21 päivän kuluttua matkatavarasta tai tavarat on annettu matkustajan saataville toimivaltaiselle lentoyhtiölle vahinkoilmoituksen (PIR) avulla. Lentoyhtiöt yleensä kieltäytyvät palautuksista, jos vaatimusta ei ole täytetty. Matkatavaran menetyksestä, vahingoista tai väärän suunnista on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai järjestäjän paikalliselle edustajalle..

   4.10 Rajoitus / vastuu / luotto

   BGB: n 651i §: n 3 momentin (oikaisu, irtisanominen, korvaus) mukaiset matkustajan vaatimukset – vanhentamista lukuun ottamatta – vanhentuvat kahden vuoden kuluttua. Vanhentumisaika alkaa päivästä, jolloin pakettloma päättyy sopimuksen mukaisesti. Vahingonkorvausvaatimuksiin sovelletaan lakisääteistä vanhentumisaikaa.

   Järjestäjän sopimusvelvollisuus vahingoista, jotka eivät ole henkilövahinkoja, rajoittuu kolminkertaiseen matkahintaan, siltä osin kuin matkustajan vahinkoa ei aiheuteta tahallisesti tai karkeasti huolimattomuudesta, tai siltä osin kuin järjestäjälle on aiheutunut vahinkoa, joka aiheutuu matkustajalle yksin vastuussa olevan palveluntarjoajan syystä. on.

   Jos kansainväliset sopimukset tai niihin perustuvat säännökset, joiden perusteella vahingonkorvausvaatimus voidaan vaatia vain tietyin ehdoin tai rajoituksilla, koskevat palveluntarjoajan tarjoamista matkapalveluista, järjestäjä voi ohjata matkustajan näihin sopimuksiin ja niihin perustuviin järjestelyihin lakisääteiset säännökset.

   Jos Matkailijalla on saman tapahtuman vuoksi oikeus saada korvaus tai korvaus alennuksen seurauksena liikaa maksetusta määrästä, Matkustajalle on hyvitettävä summa, joka maksetaan samasta tapahtumasta kuin korvaus tai korvaus kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti tai tällaisista perustana olevista lakimääräyksistä lain 651p Abs 3 BGB mukaisesti.

   4.11 Passi-, viisumi- ja terveysmääräykset

   Olemme sitoutuneet varmistamaan, että asiakkaat ovat tietoisia passi-, viisumi- ja terveysmääräyksistä ennen sopimuksen tekemistä ja kaikista muutoksista, jotka voivat tapahtua ennen lähtöä.

   Emme ole vastuussa tarvittavien viisumien myöntämisestä ja vastaanottamisesta ajoissa vastaavassa diplomaattisessa edustustossa, jos matkustaja on tilannut meille hankinnan, ellei viivästyminen ole meidän vastuulla.

   Asiakas vastaa tarvittavien matkustusasiakirjojen hankkimisesta ja kuljettamisesta, tarvittavista rokotuksista sekä tulli- ja valuuttamääräysten noudattamisesta. Kaikki haitat, etenkin peruutusmaksujen maksaminen, jotka johtuvat näiden sääntöjen noudattamatta jättämisestä, ovat hänen kustannuksellaan. Tätä ei sovelleta, jos järjestäjä ei syyllistynyt asiakkaan tietoon, riittävästi tai väärin.

   Matkailijan tulisi myös ilmoittaa itselleen ajoissa tartunnan ja rokotteiden suojaamisesta sekä muista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä; Tromboosista ja muista terveysriskeistä on tarvittaessa otettava lääkärin neuvoja. Viitataan yleisiin tietoihin, erityisesti terveysviranomaisiin, matkalääketieteen kokemuksella toimineisiin lääkäreihin, trooppisten lääkkeiden lääkäreihin, matkaterveydenhuollon tietopalveluihin tai liittovaltion terveyskasvatuskeskukseen. Lakisääteiset tiedotusvelvollisuutemme pysyvät ennallaan.

   Related Posts

   • Agb – rosetravel

    RTC Rose Travel Consulting GmbH: n yleiset ehdot Co. KG Hyvä RTC Rose Travel Consulting GmbH: n asiakas Co. KG, kiinnitä huomiota yksityiskohtaisiin…

   • Agb – vuonojen lapsimatkat

    Tässä vaiheessa haluamme kertoa sinulle liiketoiminta- ja matkaehdoista, jotka täydentävät BGB: n 651a §: n ja sitä seuraavien lakien säännöksiä ja ovat…

   • Agb – Meierin maailmanmatkat, Meierin maailmanmatkat

    Yleiset ehdot DER Touristik Deutschland GmbH: n matkaolosuhteet (Alkaen: Lokakuu 2019) Seuraavat määräykset ovat niin pitkälle kuin tosiasiallisesti on…

   • Yleiset ehdot

    MDH AG: n yleiset ehdot 1. Seuraavat ehdot koskevat kaikkia nykyisiä ja tulevia liikesuhteita asiakkaiden kanssa, jotka ovat BGB: n 310 §: n 1 momentissa…

   Like this post? Please share to your friends:
   Christina Cherry
   Leave a Reply

   ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: