Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttöehdot sivustolla dream-spa.de

Käyttöehdot

Mitä tulisi ottaa huomioon käydessämme verkkosivuillamme?

Käyttöehdot

Alkuhuomautus

SPANESS tarjoaa foorumeilla, blogeillaan ja muilla SPANESS-työkaluillaan kaikille käyttäjille mahdollisuuden tutustua tarjouksen sisältöön ilmaiseksi ja ilman velvoitetta. Käyttäjät voivat myös julkaista ilmaisia ​​omia viestejään (esim. Kommentteja) ja olla yhteydessä muihin käyttäjiin.

Kohdan I. huomautuksia sovelletaan jokaisesta tarjouksen käytöstä, vaikka viitattaisiin palvelujen käyttöön tarjouksen yhteydessä jälleen näihin käyttöehtoihin..

I. Käyttöoikeudelliset tiedot

1. voimassaolo

Käyttäjille näitä ehtoja sovelletaan nykyisessä versiossa, kun käyttö tapahtuu.

2. Varaus

SPANESS pyrkii jatkuvasti varmistamaan tarjouksen moitteettoman toiminnan, mutta ei ole vastuussa tarjouksen keskeytymättömästä käytöstä tai saatavuudesta, eikä erityisesti ole vastuussa teknisistä viivästyksistä, keskeytyksistä tai virheistä.

3. Vastuu

a. Oma sisältö

SPANESS on palveluntarjoaja i.S.d. § 7 Abs.1 TMG ja oma sisältö, joka on saatavissa tarjouksen yhteydessä vastaavien yleisten lakien mukaisesti. SPANESS on luonut tämän sisällön parhaan tietämyksensä mukaan, mutta ei takaa sen tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta tai laillisuutta. SPANESS-ohjelmalla ei ole minkäänlaista vaikutusta linkitettyjen ulkoisten verkkosivustojen suunnitteluun ja / tai sisältöön, eikä sillä ole velvollisuutta tai kykyä valvoa niitä jatkuvasti..

b. Ulkomainen sisältö

SPANESS ei ole TMG: n 8-10 §: n lakisääteisten velvoitteiden mukainen, eikä se myöskään pysty kattavasti tutkimaan ja / tai valvomaan käyttäjien lataaman tai julkaiseman sisällön laillisuutta sekä tutkimaan laittomaan toimintaan liittyviä olosuhteita. piste. Tämä koskee myös hyperlinkkejä. SPANESS ei omaa tätä sisältöä omakseen.

C. Tietoja rikkomuksista

Jos SPANESSille tiedotetaan lainrikkomuksista ja / tai rikkomuksista, sisältö poistetaan välittömästi, ja se tarkistetaan kokonaan. Tätä tarkoitusta varten SPANESS pidättää oikeuden estää ja / tai pysyvästi poistaa lukijoiden saataville asioita, mukaan lukien linkit. Sopivissa tapauksissa SPANESS tarjoaa toiminnon, jonka avulla väitetyt rikkomukset voidaan ilmoittaa.

4. Tekijänoikeudet

Tarjouksen yhteydessä julkaistu sisältö (erityisesti tekstit ja kuvat) on suojattu tekijänoikeuksilla. Tekijänoikeuksien alaisen sisällön jäljentäminen tai muu käyttö tai hyödyntäminen ei ole sallittua ilman asianomaisen tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Henkilökohtainen, ei-kaupallinen käyttö tarjouksessa on kuitenkin sallittu. Käyttäjät voivat siis käyttää, tallentaa ja tulostaa sisältöä yksityiskäyttöön edellyttäen, että sitä ei käytetä suoraan tai epäsuorasti voittoa tavoitteleviin tarkoituksiin.

5. Tarjouksen muuttaminen tai päättäminen

SPANESS pidättää oikeuden muuttaa osia tarjousta tai koko tarjousta ilman erillistä ilmoitusta tai lopettaa julkaisemisen väliaikaisesti tai lopullisesti. Tästä vaatimuksia ei kerry käyttäjille.

6. Yksityisyys

Sovelletaan tietosuojakäytäntöä, johon pääsee täällä.

II Käyttösäännöt

1. Yleistä

Hyvän ja kunnioittavan vuorovaikutuksen sääntöjä muiden lukijoiden ja käyttäjien kanssa sovelletaan. Kukaan lukija ei saa rikkoa lakisääteisiä kieltoja tai moraalia sellaisilla tiedoilla, jotka antavat sen muiden käyttöön heidän omakuvassaan, foorumeissa, keskusteluissa tai muilla tavoilla, tai rikkoa kolmansien osapuolien oikeuksia (nimi, tavaramerkki, tekijänoikeudet, yksityisyyden suoja jne.) , Erityisesti käyttäjiä kielletään levittämästä suoraan tai välillisesti pornografista, murrosikäistä, väkivaltaista tai rasistista sisältöä, vaatia rikoksia tai antaa ohjeita tai loukata kolmansien osapuolten poliittisia, ideologisia tai uskonnollisia näkemyksiä. Käyttäjille Palvelujen käyttö riippuu SPANESSin ja sen edustajien päätöksistä ja vaatimuksista, jotka päättävät mikä sisältö rikkoo ilmoitettuja periaatteita. SPANESS – ja kumppanisivustojen foorumeilla sovelletaan samoja hyviä ja kunnioittavia käytännesääntöjä kuin vuonna 2006 "normaali elämä". Tässä on muutamia perussääntöjä keskinäisestä suhteesta sekä SPANESS- ja kumppanisivustojen käytöstä ("Netiketti"):

 • Ole kohtelias toistensa suhteen ja suvaitse muita mielipiteitä, uskomuksia ja uskontoja. Älä loukkaa, uhka tai häiritse ketään.
 • Älä riko laillisia kieltoja tai hyvää moraalia. Älä levitä pornografista, nuoria heikentävää, väkivaltaista tai rasistista sisältöä.
 • Kiinnitä huomiota tekijänoikeuksien alaisuuteen (tekstit, valokuvat, musiikki, videot). Tämä tarkoittaa: Kommenttien on oltava peräisin sinulta henkilökohtaisesti tai kaikkien asianosaisten oikeudet on saatava.
 • Hyväksy muiden yksityisyys.
 • Henkilökohtaiset riidat eivät ole menettäneet mitään foorumeilla, kommentteilla tai muilla toiminnoilla.
 • SPANESS- ja kumppanisivustot takaavat nimettömyksesi säilymisen artikkelikommenteissa. Älä käytä tätä provosoida, hylätä tai väärinkäyttää muita käyttäjiä.
 • Jokainen osallistuja sitoutuu olemaan syyttämättä tai vahingoittamatta muita käyttäjiä.

Jos perussääntöjä rikotaan, SPANESS pidättää oikeuden poistaa viestit, sulkea pois käyttäjät ja ryhtyä oikeustoimiin lakien rikkomistapauksissa.

2. Ei haittaohjelmia

Kukaan käyttäjä ei saa lähettää tai tallentaa SPANESS-tietovälineelle tyyppiä, tilaa, kokoa tai lukumäärää varten sopivia tietoja, jotka voivat haitata SPANESSin tai kolmansien osapuolten tietokonejärjestelmien toimintaa tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia (esim. Virukset) , Roskapostit jne.).

3. Jäsenet eivät mainosta

Käyttäjät eivät saa lähettää mainoksia missään muodossa muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille, jotka käyttävät Tarjousta. Tämä pätee myös vastaavien linkkien asettamiseen, esim. foorumeilla, ja erityisesti mainosketjujen, lahjapiirien, kyselyiden, pyramidi- ja pyramidi-järjestelmien sekä arvopapereiden oston mainostamiseksi.

4. Sisällön poistaminen

Esimerkiksi Lähetettyjen kommenttien tai sisällön poistamiseksi käyttäjän on otettava yhteyttä SPANESSiin poistaaksesi sen.

III. Tekijänoikeus ja lähioikeudet

1. Annetut oikeudet

Lähettämällä valokuvia, videoita tai tekstejä käyttäjä myöntää SPANESSille siirrettävän oikeuden tallentaa materiaaleja määräämättömäksi ajaksi, asettaa ne julkisesti saataville, tarjota niitä säilytys- ja tulostustarjouksen käyttäjille sekä esittää ne online-, painetussa ja muussa muodossa Media mainostamaan tarjousta. Tarjouksen sisällä sisältö voidaan myös korostaa ja arvioida toimituksellisesti. Tämän lisäksi erityisesti valokuvien kaupallinen käyttö on lain mukaan sallittua vain tekijän ja mahdollisesti kuvan henkilön suostumuksella.

2. Käyttäjien vastuu

Kunkin käyttäjän yksin vastuulla on hankkia tarvittavat oikeudet valokuvien, videoiden tai tekstien lähettämiseen ja niiden käyttöön SPANESS-tarjouksessa. Pääsääntöisesti käyttäjällä on tarvittavat oikeudet vain, jos hän on tehnyt kyseisen sisällön tai hankkinut kolmansien osapuolten oikeudet, jos kuvia eivät tarjoa käyttäjät itse ja jos heillä on myös kuvallisten henkilöiden suostumus. Myös kuvassa olevilla esineillä (esimerkiksi taideteoksilla) voi olla kolmansien osapuolten oikeuksia, joten tekijän suostumus on tarpeen. Näistä suostumusvaatimuksista mahdollisten poikkeusten selventäminen on käyttäjän vastuulla.

IV Rikkomusten seuraukset

1. tentti

SPANESSilla ei ole velvollisuutta tai kykyä tarkistaa ja / tai valvoa käyttäjien lataaman tai julkaiseman sisällön laillisuutta ja tutkia olosuhteita, jotka osoittavat laittoman toiminnan. SPANESS kuitenkin suorittaa pistokokeita ja pidättää oikeuden tarkastaa joka tapauksessa.

2. seuraamukset

Jos näitä käyttöehtoja rikotaan, SPANESS voi väliaikaisesti tai pysyvästi sulkea kyseisen käyttäjän tarjouksesta. Syyllisen rikkomisen tapauksessa käyttäjä on vastuussa SPANESS-korvauksesta kaikista suorista ja epäsuorista vahingoista, mukaan lukien taloudelliset vahingot. Jos 2.b, 3. ja 4. kohdan säännöksiä rikotaan, käyttäjän on korvattava SPANESS kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista, jotka on nostettu SPANESSiin, sen laillisiin edustajiin ja / tai apulaisagentteihin tämän rikkomisen seurauksena. Kaikki muut vaatimukset pidätetään.

V. Osallistuminen arvontaan

1. Arvonnan luonteen mukaan näiden yleisten ehtojen lisäksi voidaan soveltaa lisäsäännöksiä. Kunkin kilpailun osallistumisedellytykset on otettava huomioon. ristiriitatilanteessa he toimivat näiden yleisten ehtojen mukaisesti.

2. Yleisten tai erityisten kilpailuolosuhteiden rikkominen, yhdenvertaisten mahdollisuuksien vaikutus teknisen manipuloinnin avulla, väärien henkilökohtaisten tietojen paljastaminen tai vastaava vakava rikkomus johtaa – mahdollisesti myöhemmin – kilpailun ulkopuolelle jättämiseen.

3. Oikeudellinen turvautuminen ei ole mahdollista. Kaikki hinnat on toimitettu meille ilmaiseksi, eikä niitä voida maksaa käteisellä. SPANESS- ja / tai kumppanisivustojen työntekijät suljetaan osallistumisen arvontaan. Sama pätee niiden yritysten työntekijöihin, jotka ovat antaneet hinnat.

VI. vastuu

1. Yleinen vastuunrajoitus

SPANESS on vastuussa vain tahallisista tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuvista vahingoista.

2. Tietojen väärinkäyttö

Periaatteessa käyttäjät voivat päättää itse (tekemällä asianmukaiset asetukset), mitä sisältöä ja tietoa he lähettävät. Nämä ovat muiden käyttäjien nähtävissä. SPANESS ei ole vastuussa tämän sisällön ja tietojen väärinkäytöstä muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolten toimesta.

VII Tarjous

1. Tarjouksen muuttaminen ja peruuttaminen

SPANESS voi milloin tahansa päättää lopettaa yksittäiset palvelut tai tarjouksen kokonaisuutena, jatkossa vain käyttää tai muuttaa sitä maksua vastaan. Tässä tapauksessa käyttäjän korvausvaatimuksia ei ole. Erityisesti siksi, että ladatut valokuvat ja videot on poistettu. Käyttäjä on pikemminkin velvollinen huolehtimaan tarvittavasta tietojen varmuuskopiosta.

VIII Loppusäännökset

1. Kaikkien tästä sopimuksesta johtuvien riita-asioiden yksinomainen toimivalta on yhtiön nykyinen sijainti.

2. SPANESSin näiden yleisten ehtojen perusteella tekemiin sopimuksiin ja niihin liittyviin myöhempiin vaatimuksiin sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia, lukuun ottamatta YK: n myyntiyleissopimusta ja Saksan kansainvälistä yksityislakia..

3. Jos näiden yleisten ehtojen säännökset ovat kokonaan tai osittain pätemättömiä tai muuttuvat kelvottomiksi, jäljellä oleviin säännöksiin ei vaikuteta. Sen sijaan, että jokaisella tehottomalla määräyksellä korvataan sopimuksen tarkoitusta vastaava tai ainakin lähentyvä määräys, jonka osapuolet olisivat sopineet saavuttavansa alkuperäisen tuloksen, jos ne olisivat tienneet, että määräys on tehoton. Sama pätee epätäydellisyyteen.

Related Posts

 • Käyttöehdot, terveyshaku

  Käyttöehdot FOCUS HEALTH lääkärin haku FOCUS Line Extensions GmbH Arabella Street 21 81925 München Toimitusjohtaja: Burkhard Graßmann Kaupparekisteri:…

 • Käyttöehdot, varovaisuus

  Käyttöehdot Luettavuuden vuoksi mies- ja naismuotojen samanaikainen käyttö on luopunut. Yleiset käyttöehdot Vastuu sisällöstä Vastuu linkkeistä Tämä…

 • Mez gmbh – jäljennös

  jälki Tämän telemediapalvelun tarjoaja on MEZ GmbH Lichtensteinstrasse 150 72770 Reutlingen edustaa toimitusjohtaja: dr. Bernd Mez Yhteiskunnan…

 • Yleiset ehdot – terveystiedot

  Ehdot dbp-yritysryhmän, erityisesti dbp Kommunikation GmbH, palveluihin Co. KG, dbp terve, Saksa GmbH Co KG ja dbp kommunikationsart GmbH Co. KG – alla…

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: