Kielellämme kita balloon – kita balloon

Päiväkotiimme on tapahtunut paljon 1. huhtikuuta lähtien. Sinua kutsutaan lämpimästi selaamaan kielten päivähoidon kuukausikertomuksia ja selvittämään, mitä päiväkodin merkitys on olla kielen päivähoidon keskus:

Huhtikuu 2017

Työskentele sen kanssajoukkue

yhteisen teemaviestinnällisen “mediaan liittyvän” vanhempainillan kehittäminen (työvaihe oli jo alkanut maaliskuussa): tutkimus, mahdollisen konseptin esittely, yhteinen keskustelu ja sopeuttaminen päivähoidon vanhempien tarpeisiin / toiveisiin, tehtävien jakaminen, esityksen valmistelu vanhemmille, toteutus ja lopullinen valokuva- ja tulosdokumentaatio sekä yhteinen pohdinta.

“Joukkueen aikakieli” joukkuekokouksessa: käytännöllisessä osassa erilaisia ​​iskupelejä suun kautta tapahtuvien motoristen taitojen / hengitysvirtauksen edistämiseksi, teoreettisessa osassa selvitetään ryhmän toiveita ja pelkoja koskien ”Sprach KiTa”, visualisointi metapöydällä ja keskustelu siitä;

Henkilökohtaisen ”kielen” kansion jakaminen jokaiselle joukkueen jäsenelle

Inventory: Tarkkailu U3-alueella: lasten tunteminen, päivittäiset rutiinit, rituaalit, havainnot: missä on kielituki integroituna arkielämään, missä vaiheessa työntekijät voivat edelleen tarvita tukea??

Ensimmäinen tavoitesopimus U-3-alueen kanssa: laulu-musiikillinen tuki aamupiirissä, osallistuminen projektiin “Musiikki ja liike”: laulaminen, soittimet, tanssi

Työskentely perheiden kanssa

Kirje vanhemmille henkilökohtaisilla tiedoilla kielen asiantuntijan uudesta vastuualueesta, lyhyt selitys kielitarjonnasta ja esittely siitä, mitä voidaan odottaa

Vanhempien ilta “TV, tietokone & Co – kuinka paljon mediaa on hyötyä lapselleni? “

Työskentely lasten kanssa

Lisäasiantuntijakielen integrointi U3-alueen päivittäiseen rutiiniin: lasten tunteminen, erilaisten arjen kielen oppimisen mahdollisuuksien esittely roolimallissa / käytännössä

Toukokuu 2017

I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

“Kielen aika” joukkuekokouksessa:

– Keskustelu kysymyksestä “Miksi / mitä kieli on tärkeä?”

– KIT: n kielen estävien / kieltä edistävien toimenpiteiden kehittäminen päivittäisessä elämässä teoriassa ja käytännöllisissä esimerkeissä

– Yhteisten ”kielipäivien” nimittäminen elokuun alussa 2017 keskittyen opettajien omaan kielikäyttäytymiseen

– Päiväkotihallinnon tukeminen esikoululaisten esityksen valmistelussa kesäfestivaalilla, kohdesopimukset osallistumisen, kielen, musiikin, liikkeen yhteydessä

Havainnot pinnasängyn alueella: Katsaus kollegoiden jo toteuttamiin kielten parantamistoimenpiteisiin; päivittäisen lastentarhan säestys toimii kielimallina.

– Kohdesopimusten kehittäminen kielen ja musiikin yhteydessä

II Työskentely perheiden kanssa

Keskustelu vanhempien kanssa Kd. ja kielituki on lisääntynyt

Luominen e. Moniste “Kielen tuki jokapäiväisessä perhe-elämässä” – menee kaikille vanhemmille “kielen uutiskirjeenä”

Sisäänkäynnin puupuu on suunniteltu projektin teemaan “Musiikki ja liike”

“Kielikokoelman” valmistelu lainoilla perheillemme

kielipuu meidän toukokuussa.

III. Mukaan lukien pedagogisuus

Osallistuminen päiväkierrosta päiväkotiin: kollegoiden laulu ja aktiivinen tuki, Orff-soittimien esittely aktiivisen musiikin tekoon

Kesäkuu 2017

I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

“Kielen aika” joukkuekokouksessa:

– toisto d. Kielen hankkimisen perusteet

– Harjoittelu: Fantasiaretkiä musiikilla, sormenpelit, soittimen hinnat, domino

Esikoululaisten mukanaolo koekäytunnissa ja jatkokeskustelu heidän kanssaan

II Työskentely perheiden kanssa

Kielikokoelman (kirjojen, pelien) valmistuminen lainausmahdollisuuksilla perheillemme sekä rahat kollegoille ja tuleville lukijoille

Sprach-KiTa-uutiskirje nro 3 selittää, kuinka kielikokoelmaa käytetään

Suunnitellussa vanhemman kahvilassa uudessa päiväkodissa vanhempien tarpeet selvitetään

III. Mukaan lukien pedagogisuus

Osallistuminen päiväkierrosta päiväkotiin: kollegoiden laulu ja aktiivinen tuki, Orff-soittimien esittely aktiivisen musiikin tekoon

Tuki esikoululaisten / musiikkilapsten esitysharjoitteluun: osana osallistumista lapset suunnittelevat / suunnittelevat kohtauksia / rekvisiitta ja heidän roolinsa

Osallistuminen hiiriryhmän kerrontapiiriin: lasten kritiikin sisällyttäminen KinderKlangZeitiin, ratkaisujen yhteinen kehittäminen

Luotiin monikielinen tervetulomerkki sisäänkäynnin alueelle

Heinäkuu 2017:

I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

“Kielen aika” joukkuekokouksessa:

– Kielen hankkimisen perusteiden suorittaminen

– “Kielipäivien” valmistelu (joukkue haluaa tarkkailla omaa kielikäyttäytymistään): havainnoinnin sisällön ja kriteerien intensiivinen kehittäminen ryhmässä, tarkkailutavan / dokumentaatiomuotojen selkeyttäminen, jokainen ryhmän jäsen määrittelee tavoitteet

– Kirjallisuusviitteet teoriaan ja käytäntöön

– Harjoittelu: äänimatka, laulut, pelit “musiikista ja kielestä”, sormenpelit

Osallistuminen aamupiiriin pinnasängyssä: laulu ja kollegoiden aktiivinen tuki, Orff-soittimien esittely aktiivisen musiikin tekoon

II Työskentely perheiden kanssa

Kielellisen mediakirjaston (kirjat, pelit) avaaminen lainausmahdollisuuksilla perheillemme (joka torstai) ja rahasto kollegoille ja tuleville lukemisen sponsoreille → tarjous on otettu erittäin hyvin vastaan

Sprach-KiTa-uutiskirje nro 4 käsittelee tulevaa “Sprach-Tage” -tapahtumaa

Eteisen puupuu on täynnä puhepäiviä koskevia tietoja

Kesäfestivaalin päätöstapahtuman moderaatio (14. heinäkuuta, MAKAMBOE-rumpuryhmän esiintyminen rumpupiirin avulla lapsille), viittaus “Sprach KiTa” / tapahtuman kieltä edistäväan merkitykseen

III. Mukaan lukien pedagogisuus

osana osallistumishanketta: Teatteriesityksen kehittäminen / suunnittelu / harjoitukset f. d. Kesäjuhlat esikoululaisten ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten kanssa; Kesäjuhlan valmistelu “teknisen ryhmän” kanssa (taustat, rekvisiitta, julisteet, kyltit, paikkakortit)

Kesäfestivaalin esitys kertomuksen piirissä olevien lasten kanssa

Valvonta vuorovaikutteisesta kampanjasta aiheesta “musiikki” (“vesimusiikki”) päiväkodin kesäjuhlissa

sisäänkäynnin monikielinen tervetuliaismerkki on valmis ja ripustettu

Elokuu 2017:

I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

joukkue: ”Kielipäivien” yhteinen toteuttaminen → toteutusta seurasi kieliasiantuntija yhteyshenkilönä, arviointi ryhmäkokouksissa osana palautekierrosta, tulosten visualisointi kielipuussa (työntekijöille ja vanhemmille);

II Työskentely perheiden kanssa

Sprachmediathek (kirjat, pelit) laajennetaan säännöllisesti kirjoihin tai peleihin ja avataan joka torstai → tarjous on edelleen erittäin hyvin vastaanotettu

Uusien lukuopettajien koulutuksen suunnittelu

Muutoskehyksen asettaminen päiväkodin ovelle kielestä / viestinnästä (ajattelun ruoka sanoissa ja kuvissa)

III. Mukaan lukien pedagogisuus

gleaning osallistumishankkeen Kirjallinen johtopäätös / arvio, palaute ryhmäkokoukseen

Lähetä tervehdys- ja tiedotuskirje uusille vanhemmille eri kielillä

Syyskuu 2017

I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

joukkue: Minikirjaesittelyt opettajien käytännöllisestä kielikoulutuksesta: kaikki valitsevat kirjan, käsittelevät sitä lyhyesti ja esittävät sen 5 minuuttia ennen työtovereita (nimi, sisältö, ikäryhmä, soveltuvuus harjoitteluun). Tavoite: ottaa huomioon kielikirjahyllyn ”aarteet”.

II Työskentely perheiden kanssa

 • Projekti “Reading Godparents”: Me haluta aktivoi lukuprojektimme uudelleen ja mainosta lukemisen sponsoreita vanhempien, ystävien ja lasten perheiden keskuudessa. He kokoontuvat marraskuussa esittelyiltaan, jossa he voivat tutustua toisiinsa ja saada lisätietoja “dialogisesta lukemisesta”. Jos sinusta tuntuu silti osallistuvan, voit ottaa yhteyttä Sybille Haggeen.
 • Ensimmäisten vanhempiemme kahvila järjestetään, osallistuminen on suurta. Kahvin ja evästeiden kautta vanhemmat ja lapset tapaavat keskinäisen vaihdon
 • III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Lounas on kuvattu visuaalisen ateriasuunnitelman laatimiseksi lapsille.

  Lokakuu 2017

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  joukkue: Aihe “Viestintä” valmistelu: Perustietojen, metodisen prosessin kehittäminen.

  lapsia: Ryhmävaiheiden aikana arjen kielen roolimalli. koulutus; Painopiste on peleissä ja kuvakirjoissa, ympyräpeleissä ja lyhtylauluissa

  spontaani yhteinen keskustelusääntöjen luominen aterian aikana ja visualisointi (yhdessä lasten ja kollegan kanssa)

  Irrotettavien kehysten ripustaminen piilotettujen esineiden kanssa ryhmissä kannustimena keskusteluun lapsille

  II Työskentely perheiden kanssa

  Kutsu Pixibuch-varainhankintakampanjaan: Kieliselle mediakirjastolle kerätään kirjalahjoituksia, joita on tarkoitus laajentaa sisältämään Pixibooks-vuokraus

  Lokakuun kielitiedote ja kielipuu sisältävät leikkisiä ideoita kielen edistämiseksi aiheesta “syksy”

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Lounas valokuvataan edelleen visuaalisen ateriasuunnitelman laatimiseksi lapsille. Suunniteltu osana osallistumista: Esikoululaiset ottavat kuvia ja osallistuvat ateriasuunnitelman laatimiseen.

  Laitimme vastikään luodun “kuvan lapsesta” -taulun päiväkodin ulkoseinälle. Se on seurausta intensiivisistä tiimin pohdinnoista lapsemme imagoista.

  Marraskuu 2017

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  joukkue: Mini-kirjan esittely: ryhmä jatkaa kielikoulutukseen liittyvien materiaalien ja käytännön kokeiden tutkimista sekä teoreettisesti että käytännössä

  Sisällyttäminen tarinapussimenetelmään, ryhmäimpulssin valmistelu, ensimmäisen tarinapussin perustaminen Ü3-lasten ryhmille

  II Työskentely perheiden kanssa

  Sprachmediathek (kirjoja, pelejä) on tällä hetkellä laajennettu Pixi-kirjoilla (uusi tarjous) ja avataan joka torstai

  Projekti “Reading Godparents”: viimeiset valmistelut esittelyiltaan lukemiseen ja toteutukseen 7. marraskuuta, jota seuraa käytännöllinen lukemisprojektin järjestäminen

  Toisen vanhempien kahvilan organisointi, suunnittelu ja toteutus

  Marraskuun kielitiedote ja kielipuu sisältävät kutsun ja valokuvakatsauksen vanhempien kahvilasta

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Lounas on kuvattu visuaalisen ateriasuunnitelman laatimiseksi lapsille. Suunniteltu osana osallistumista: Esikoululaiset ottavat kuvia ja osallistuvat ateriasuunnitelman laatimiseen.

  Uudessa kumikenkätelineessä lapset visualisoidaan valokuvilla, missä heidän kumisaappaansa tulisi olla – ilmoitus perheille tiedoilla ja pyyntö lapsen valokuvasta

  Joulukuu 2017

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  joukkue: Konseptin kehittäminen ja kirjoittaminen teemapohjaisen vanhempaideillan “Kaikkialla siellä on Sptrache” valmistelua varten useissa ryhmäkokouksissa tammikuusta 2018 alkaen

  lapsia: Impulsti musiikillisella alueella (Morgenkreis) – Adventtilaulut soittimen mukana U3-alueella, Adventtilaulut Ü3-alueella

  Johdanto Ü3-Kindergrupp e: n ensimmäiseen tarinapussiin: lapset hyväksyivät tämän uuden menetelmän hyvin ja osallistuivat siihen ja kertoivat siitä suurella sitoutumisella

  Katsaus käsitykseen ja aiempaan työhön kielituki pienryhmissä uuden konseptin valmisteluna ja pienryhmätyön uudelleenorganisoinnina

  Ensimmäinen kuvakirja-elokuva, joka näytettiin adventtijuhlissa: “Wanjassa on kolhi yöllä”, joka tarinaan liittää mm. Pehmeitä leluja. Pelatut astiat

  II Työskentely perheiden kanssa

  ”Lukemisen jumalavanhemmat” -projekti on käynnistynyt ja kaikki ottavat sen hyvin vastaan: lapset ovat tyytyväisiä, opettajat järjestävät ”Lukemisen lapset” -tapahtuman ja myös aiemmat lukemisen sponsorit ovat tyytyväisiä prosessiin.

  Käytävässä on nyt kapea hylly, joka toimii vaihtohyllynä: asiat voidaan laittaa toisille tai viedä toisille..

  Kielitiedote joulukuu sisältää joulutustarinan vanhemmille (“Pikku kuningas joulukuu”)

  kielipuu on suunniteltu käytännön kampanjaksi: perheitä ja työntekijöitä kutsutaan näyttämään meille, kuinka he juhlivat joulua: valokuvien, reseptien, runojen, tarinoiden ja muiden perinteiden avulla maissa

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Lasten valokuvat ripustetaan nyt uuteen kumitukitelineeseen, jotta lapset itse (mutta myös aikuiset) näkevät missä heidän kengänsä tila on.

  Tammikuu 2018

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  joukkue: Konsepti teemapohjaisen vanhemmuusillan “Kaikilla on kieltä” valmisteluun useissa joukkuekokouksissa tammikuusta 2018 alkaen valmistuu ja jaetaan tiimikokouksiin, joille päivämäärät määritetään

  minä olen Cribs joukkue Annan teoreettisen johdannon tarinalaukkujen käsittelyyn; Annan materiaalia osana sänkyhuoneen uudelleensuunnittelua “Kieliä stimuloiva huoneiden suunnittelu” ja tarkistuslista huoneiden suunnittelusta

  Kokoin joukkueelle kansion karnevaalilauluilla ja riimeillä

  lapsia: Esikoululaisten valmistelu käyntiin kaupunginkirjastossa (01.02.) Ja vierailulle Musiculum Mobiliin (08.02.) Keskustelujen / elokuvan kautta

  Opas muihin tarinalaukkuihin U: n ja Ü3: n alueella: lapset ovat erittäin sitoutuneita

  Pinnasänky: Osana huoneen uudelleensuunnittelua pinnasängyssä, kuvannan huoneen eri alueita ja myös makuuhuoneessa ja otan kuvia lapsista jokapäiväisissä tilanteissa

  II Työskentely perheiden kanssa

  Kielikeskus (Kirjat, pelit): Pixi-kirjalaina on alkanut, ja se vastaanotetaan erittäin hyvin

  että Kielikeskus Ruotsalaisten lastenkirjailijoiden kuvakirjoilla on perustettu pieni erikoisnäyttely, joka vastaa piirin neuvoston näyttelyä “Tuhma, villi ja upea – ruotsalainen lastenkirjamaailma”, tietysti kaikki kirjat voi myös lainata

  Käytävässä on nyt esitteiden ja aikakauslehtien keräyslaatikko, jossa vanhempia pyydetään täyttämään ne

  klo kieli puu Tammi- ja helmikuussa on rhymejä, lauluja, pelejä ja tarinoita talviajasta ja karnevaalista – tiedote Hölynpöly riimit rohkaisevat perheitä pitämään hauskaa ja “tanssimaan riviltä”

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Lounas on kuvattu visuaalisen ateriasuunnitelman laatimiseksi lapsille. Suunniteltu osana osallistumista: Esikoululaiset ottavat tulostamisen ja laminoinnin vastuun ja osallistuvat ateriasuunnitelman laatimiseen.

  Sisältö- ja muodollisen konseptin valmistelu pienelle ryhmälle “Sprachfüchse” (kielenopetus integroituna arkielämään lapsille, joilla kielen tarpeet ovat kasvaneet viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen.

  Osana osallistumista käydään ensimmäinen keskustelu esikoululaisten kanssa. Th. Esitys kesäfestivaalilla

  Musiculum Mobil / Kiel -vierailun järjestäminen päivähoitokeskuksessa helmikuuhun 2018

  Vierailu kirjalliseen näyttelyyn “Tuhma, villi ja upea – ruotsalainen lastenkirjamaailma” valmistellaksesi vierailua lapsillemme

  Helmikuu 2018

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  joukkue: Teemaisen vanhemmuusillan “Kaikkialla missä on kieltä” sisällön valmistelu alkaa kielen kehityksen toistamisella: ryhmän jäsenet asuttavat Wendlandtin kielen puun sopivilla termeillä, joista keskustellaan sitten uudelleen yhdessä..

  Juhlimme karnevaalia yhdessä monien kappaleiden, hölynpölyn ja yhteisen ruoan kanssa

  lapsia: Vierailu esikoululaisille kaupungin kirjastossa, jossa näytetään kuvakirjaelokuva (“Pippilothek ??”), lapsilla on mahdollisuus tutustua kirjastoon ja lainata kirja

  Kielin “Musiculum Mobil” vierailee KiTassa monilla soittimillaan. 15 vanhempaa lasta voi kokeilla kaikkea ja viettää erittäin mielenkiintoisen aamun musiikin alueella (katso myös http://www.kita-luftballon.de/das-haben- Koimme /)

  Lapset käyttävät spontaanisti kuvakorttivaihetta esitelläkseen merenpintaansa muille lapsille

  Äidin (puusepän) kanssa keskustelen puisen puun suunnittelusta ja valmistuksesta

  seimi:Piirrän pinnasängyn huonesuunnitelman ja liitän julisteella otetut valokuvat huonesuunnitelmaan. Suunniteltu: Keskustelu päiväkodin opettajien kanssa siitä, miten tyhjiä seiniä voidaan käyttää äänen stimulointiin

  II Työskentely perheiden kanssa

  että Kielikeskus Pieni erityinen kirjanäyttely perustetaan ruotsalaisten lastenkirjailijoiden kuvakirjoilla, jotka vastaavat näyttelyä piirikunnan neuvostossa “Tuhma, villi ja upea – ruotsalainen lastenkirjamaailma”. Tietenkin kaikkia kirjoja voi myös lainata, on myös pieniä toimintoja sormen- ja käsinukkeilla, lukunurkkaus ja mahdollisuus pelata peliä

  klo kieli puu Tammi- ja helmikuussa on rhymejä, lauluja, pelejä ja tarinoita talviajasta ja karnevaalista – tiedote Hölynpöly riimit rohkaisevat perheitä pitämään hauskaa ja “tanssimaan riviltä”

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Lounas on kuvattu visuaalisen ateriasuunnitelman laatimiseksi lapsille. Suunniteltu osana osallistumista: Esikoululaiset huolehtivat painostamisesta ja laminoinnista ja osallistuvat ateriasuunnitelman laatimiseen.

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin laatiminen pienelle ryhmälle “Sprachfüchse” (kielenopetus integroituna arkielämään lapsille, joilla kielen tarpeet ovat kasvaneet viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma

  Idea syntyi kuvakirjalle “Das kleine IchbinIch” (aihe “Vahvista vahvuuksia”)

  Osana osallistumista jatketaan suunnittelusta käytäviä keskusteluja esikoululaisten kanssa. Th. Esitys kesäfestivaalilla

  Maaliskuu 2018

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  joukkue: Teemaisen vanhemmuusillan ”Kaikkialla missä on kieltä” sisällön valmistelu jatkuu kieltenopetusstrategioiden toistamisella ja perheille tarkoitettujen arjen vinkkien kehittämisellä .

  lapsia: esikoululaiset kehittävät jättiläisen marmorisen juoksun hallissa, oppivat puhumaan keskenään ryhmässä, kärsimään turhautumisesta ja kehittämään strategioita, harjoittamaan päättelyä;

  Uusi tarinalaukku tuodaan pinnasänkyyn

  II Työskentely perheiden kanssa

  että Kielikeskus uudet mediamme (pelit ja kirjat) esitellään erikseen (ruotsalaisten kirjastojen periaatteella vapaasti) ja siksi niihin kiinnitetään erityistä huomiota

  klo kieli puu Maaliskuuta varten on ensin ehdotuksia tarinoiden kertomiseksi (kuvakertomukset jne.), Sitten pääsiäisriimeille, pääsiäisvitseille

  maaliskuun uutiskirje tarjoaa ehdotuksia aiheesta ”tarinankerronta on hauskaa”, pääsiäisen uutiskirje käsittelee ”lautapelejä ja niiden merkitystä kielen kehitykselle”

  Kolmannen vanhempien kahvila järjestetään osallistumalla hyvin, monet vanhemmat ja lapset käyttävät aikaa ideoiden vaihtoon ja leikkiäkseen kahvin, teen ja evästeiden kanssa

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Lounas on kuvattu visuaalisen ateriasuunnitelman laatimiseksi lapsille. Suunniteltu osana osallistumista: Esikoululaiset ottavat tulostamisen ja laminoinnin vastuun ja osallistuvat ateriasuunnitelman laatimiseen.

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelu pienelle ryhmälle “Sprachfüchse” (kielenopetus integroituna arkielämään lapsille, joilla kielen tarpeet ovat kasvaneet viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalien keruu

  Mira Loben kirja “Das kleine IchbinIch” on tämän vuoden päivähoitohankkeen perusta. Huolehtin siihen liittyvästä projektikirjasta (“lukutaitoprojekti”), koetan ja strukturoin sisällön, valmistelen ensimmäisen materiaalin ja “kielitajan” aiheesta “lukutaito” ryhmässä. Vanhemmat ompelivat ensimmäiset “IchbinI”.

  Osana osallistumista jatketaan suunnittelusta käytäviä keskusteluja esikoululaisten kanssa. Th. Esitys kesäfestivaalilla

  Valmistelemme konseptin käsittelyyn samanaikaisesti

  Otan kuvia kuvakirjoista PowerPoint-esitystyöryhmälle

  Esittelemme (kieli) päivähoitokeskustamme samanaikaisesti Stormarnin piirin ammatillisissa kouluissa tuleville kouluttajille ja kylpylöille

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  joukkue: Teemaisen vanhemmuusillan ”Kaikkialla missä kieliä on” sisällön valmistelu jatkuu kielen merkityksellä musiikin, liikkeen ja luonnontieteiden kasvatusalueilla

  Laaditaan ensimmäinen työharjoitteluesitteen luonnos, joka sisältää kielten päivähoidon. Tämän avulla harjoittelijat voivat saada meiltä tietoja heti harjoittelujakson alussa.

  II Työskentely perheiden kanssa

  puinen puupuoli on suunnitteilla, puuseppäperheeltään on kustannusarvio, hallituksen tulisi päättää siitä

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Lounasvalokuvat ovat valmiita. Kesäfestivaalin jälkeen tulostamisen ja visuaalisen ateriaohjelman luomisen pitäisi alkaa

  Sisältö- ja muodollisen konseptin valmistelua pienille ryhmille “Sprachfüchse” jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla kielen tarpeet ovat lisääntyneet viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalin kerääminen

  ”Pieni IchbinIch” -projekti “Lasten vahvistaminen” alkaa eri vauhdissa yksittäisissä ryhmissä. Ensimmäiset tulokset tehdään pian näkyviin kielipuuun

  Osana osallistumista kesäfestivaalin sirkusesitystä suunnitellaan edelleen, lapset valitsevat yksilöllisiä esityksiä ja harjoitukset alkavat

  Huhtikuu 2018

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  joukkue: Teemaisen vanhemmuusillan “Siellä on kieltä kaikkialla” sisällön valmistelu jatkuu kielen merkityksellä musiikin, liikkeen ja luonnontieteiden kasvatusalueilla

  Ryhmälle kootaan tähän mennessä annetut käytännön ehdotukset, tiimi antaa positiivista palautetta

  Laaditaan ensimmäinen työharjoitteluesitteen luonnos, joka muun muassa selittää myös kielten päiväkoti

  II Työskentely perheiden kanssa

  puinen puupuhe on suunnitteilla tarkemmin; puuseppäperheemme on laatinut kustannusarvion

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Lounasvalokuvat on valmis. Kesäfestivaalin jälkeen tulostamisen ja visuaalisen ateriaohjelman luomisen pitäisi alkaa

  Sisältö- ja muodollisen konseptin valmistelua pienille ryhmille “Sprachfüchse” jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla kielen tarpeet ovat lisääntyneet viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalin kerääminen

  “Pikku IchbinIch” -projekti “Vahvista lapsia” alkaa eri nopeuksilla yksittäisissä ryhmissä. Sprachfüchsen avulla kehitetään julisteita, joista tulee heidän profiilejaan.

  Osana osallistumista kesäfestivaalin sirkusesitystä suunnitellaan edelleen, lapset valitsevat yksilöllisiä esityksiä ja harjoitukset alkavat

  Teema vanhempien illan “On kieltä kaikkialla” valmistelu:

  Kielikettujen kettujen “profiili”:

  Toukokuu 2018

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  joukkue: Teemaisen vanhemmuusillan “Kaikkialla siellä on Sptrache” -sisällön valmistelu jatkuu intensiivisellä mielenkiinnolla aiheesta “monikielisyys” – kuukauden lopulla peruutamme temaattisen vanhemmuusillan, koska vain 5 henkilöä oli ilmoittautunut. Sybille aloittaa kyselyn selvittääkseen syyt tähän ja sisällyttääksesi sen tulevien vanhempien iltojen suunnitteluun

  Ennen helluntaista on lapsille tarkoitettu kuvakirjaelokuva (Brigitte Less “Yksi kaikille ja kaikki yhdelle”)

  II Työskentely perheiden kanssa

  puuseppäperheemme saa tilauksen rakentaa meille puinen puupuu

  Tässä kuussa kielipuu on IchbinIch-projektimme esitysalue

  Esittelen vanhempien iltaisin päiväkodissa uusien vanhempien kanssa kielen päivähoitoa ja vanhemmuutta koskevia neuvoja

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältö- ja muodollisen konseptin valmistelua pienille ryhmille “Sprachfüchse” jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla kielen tarpeet ovat lisääntyneet viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalin kerääminen

  “Pikku IchbinIch” -projekti “Vahvista lapsia” alkaa eri nopeuksilla yksittäisissä ryhmissä, jatkan profiilien kehittämistä kielikettojen kanssa, päivähoitoalueella käsittelemme intensiivisesti yksittäistä lasta, hänen “aarteitaan” ja hänen mieltymyksiään , Pinnasängyn vartalo, erityisesti kasvot, ovat etualalla

  Osana osallistumista kesäfestivaalin sirkusesitystä suunnitellaan edelleen, lapset valitsevat yksilöllisiä esityksiä ja harjoituksia tehostetaan

  Kesäkuu 2018

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  joukkue: 18. kesäkuuta – 22. kesäkuuta “Kielipäivät” järjestetään toisen kerran. Kollegat valitsevat itsensä aiheen, yleiskuvaksi olen esitellyt jokapäiväisen kielikoulutuksen eri näkökohdat metaplaanin henkilökunnan huoneessa. Viimeisissä pienissä joukkueissa ennen sulkeutumisaikaa järjestetään lyhyt palautekierros kokemuksista

  II Työskentely perheiden kanssa

  Useissa keskusteluissa vanhempien kanssa keskitymme aiheeseen “siirtyminen päiväkodista kouluun”

  Sprachbaum on myös esittelyalue IchbinIch-projektillemme tässä kuussa. Se on erittäin värikäs ja täynnä, koska kaikissa ryhmissä ja pienissä ryhmissä (kieliketot, lasten aika, esikoulu …) on aina aiheeseen liittyviä aktiviteetteja..

  Esikoulu- ja musiikkilapset esittelevät sirkusuorituksensa KiTa-kesäfestivaalilla 29. kesäkuuta 2018. Iltapäivällä vanhemmat tarjoavat herkullisen buffet- ja kauniit leikkitoiminnot perheillemme. Äiti kuvaa erikoistarjouksena perheitämme. Nämä valokuvat edustavat pian perhettämme lastentarhassa kuvagalleriana.

  Tämän kuukauden perheuutiskirje käsittelee aihetta “Yhdessä olemme vahvoja – perheen vahvuus”.

  07.06. Neljännen vanhempiemme kahvila järjestetään päiväkodissa ulkona, kun sää on hyvä.

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältö- ja muodollisen konseptin valmistelua pienille ryhmille “Sprachfüchse” jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla kielen tarpeet ovat lisääntyneet viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalin kerääminen

  “Pieni IchbinIch” -projekti “Vahvista lapsia” jatkuu eri nopeuksilla yksittäisissä ryhmissä, jatkan profiilien kehittämistä kettujen kielellä, päivähoitoalueella käsittelemme intensiivisesti yksittäistä lasta, hänen “aarteitaan” ja hänen mieltymyksiään , Pinnasängyn vartalo, erityisesti kasvot, ovat etualalla

  Osana osallistumista kesäfestivaalin sirkusesitys suunnitellaan edelleen, harjoituksia tehostetaan ja prosessi, rekvisiitta ja tausta määritetään; 29. kesäkuuta siellä oli hieno sirkusesitys “Hauskaa ja iloa”, lapset saivat paljon suosionosoituksia ja olivat täysin tyytyväisiä.

  11. kesäkuuta Seuraan esikoululaisia ​​yhdessä johdon kanssa Hagenbeckin eläintarhaan Hampurissa. Tämän retken järjestivät esikoululaiset itsenäisesti (johdon avulla) (mitä eläimiä he haluavat nähdä, miten retki pitäisi kulkea, mikä kuljetusväline, kuka tulee aikuisten kanssa …?) Ja sen toteutti (liput / liput, lounas / jäätelö) …) – osallistuminen sen kauneimpaan muotoon!

  Retken seurauksena esiopetuksen lapset esittelivät vierailunsa eläinpuistossa muille lapsille itsemaalattujen kuvien, kuvakorttivaiheemme ja musiikillisen taustan avulla pienessä esittelyssä. Minun on kuvattu tämä demonstraatio osoittaakseni lasten itsenäisen kuvankorttivaiheen käsittelyn Sprach-KiTa-yhdistyksen mahdollisuuksien markkinoilla..

  Heinäkuu 2018

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  joukkue: 18. kesäkuuta – 22. kesäkuuta Pidämme “Kielipäivät” toisen kerran. Heinäkuussa pienissä ryhmissä keskustelimme kielipäivistä pian sen jälkeen, kollegat kertoivat lyhyesti kokemuksistaan ​​ja antoivat palautetta.

  Rakastan KiTa-harjoittelijoille lentolehtisen, jossa on ensimmäiset yleiset tiedot KiTasta ja kielen KiTa kieli

  Kieliyhdistyksen “avainhetket” -tapahtumaan luon esitteen selittämään “narratiiviteatteri kuvakortti vaiheella”

  II Työskentely perheiden kanssa

  Kielipuu pysyy IchbinIch-projektimme esittelyalueena tässä kuussa, joten jokainen voi antaa kauniin projektin toimia uudelleen

  Kesäjuhlissa otetut perhevalokuvat on ripustettava päiväkodiin – siihen saa vanhempien lupa

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle ”Sprachfüchse” -ryhmälle jatketaan (kielenopetus integroidaan arkipäivään lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma, ensimmäiset havainnot uudet lapset

  Lisään kirjallisen selityksen omatekoiseen elokuvaamme esikoululaisten retkestä Hagenbeckin eläintarhassa. Tämä toimii selityksenä kieliyhdistyksen avainhetkeissä syyskuussa.

  päiväkodekeskuksemme haki päivähoitohuoneen leikkihuonetta yhdistyksessä ”Mehr Zeit für Kinder”

  Elokuu 2018

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Kieliverkoston “avainhetkiä” -tapahtuman esitteitä toimitan minä, johto ja asiantuntija-apu

  Valmistellaan muita elementtejä ”avainhetkeistä” -esittelystäni

  Samoin harjoittelija

  II Työskentely perheiden kanssa

  Aklimatisoitumisen aikana tarjoan vanhojen kahviloita studiossa uusille sängyn vanhemmille. Täällä he voivat oleskella siirtovaiheessa lapsistaan, keskustella muiden vanhempien kanssa ja tarvittaessa hyödyntää tarjoamaani vanhemmuusneuvontaa: siellä on mahdollisuus puhua kuinka he tuntevat tämän siirtovaiheen ja mitä vaikeuksia heillä on itselleen nähdä

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma erityisesti tässä kuussa: ensimmäiset intensiiviset havainnot ryhmien lapsista

  Tapaaminen Stormarnin kansalaissäätiön rouva Ahuesin kanssa aiheesta “Lukeminen ääneen” – tietoa ja vaihto

  Syyskuu 2018

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Kieliverkoston “avainhetkiä” -tapahtuman esitteitä toimitan minä, johto ja asiantuntijaneuvonta

  Olen valmistellut muiden avainhetkeni elementtien valmistelua

  Tulostan ja taitan 50 lentolehtistä “avaineleille”

  Valmistelin lukuillan ristivanhemmille ja pidän sen. Aihe on “Kirjan valintaperusteet”

  Aion luoda lukijoille uuden aikataulun

  Kielen päivähoidon verkoston “avainhetkiä” -tapahtuman totean ja seuraan minä, mukaan lukien tietojulkaisulla vanhemmille, hallitukselle ja kollegoille

  II Työskentely perheiden kanssa

  Aklimatisoitumisen aikana tarjoan vanhojen kahviloita studiossa uusille sängyn vanhemmille. Täällä he voivat oleskella siirtovaiheessa lapsistaan, keskustella muiden vanhempien kanssa ja tarvittaessa hyödyntää tarjoamaani vanhemmuusneuvontaa: siellä on mahdollisuus puhua kuinka he tuntevat tämän siirtovaiheen ja mitä vaikeuksia heillä on itselleen nähdä

  Vanhempien iltojen valmistelu päivähoitoalueella (julisteet, moniste, kielipäivähoitoasiakirjat, vanhemmuusneuvonta, KinderKlangZeit

  Kielinen mediakirjasto on puhdistettava huolellisesti, kirjat ja pelit korjataan tarvittaessa

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa vielä kerran erityisesti: ensimmäiset intensiiviset havainnot ryhmien lapsista

  Lokakuu 2018

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  kirjastovierailu kuvakirjaelokuvan kanssa valmistellaan ja toteutetaan

  Ryhmälle ja lapsille koon yhteenvedon käytännön kielideoista syksyyn

  Olen koonnut uuden tarinalaukun syksyn aiheeseen

  siellä on kollegiaalisia neuvoja yksittäisistä lapsista ja hyvä valikoima kirjoja

  Uutta kerroskappaletta käytetään siiliryhmässä, seuraan Dagmarin toimintaa ja teoriassa valmistelen aiheen esittelyyn ryhmässä

  Päivitän uusien kollegoidemme kielikansiot perustana yleiselle keskustelulle, joka sisältää tietoja kielten päiväkodistamme

  Olen valmistelemassa Lyhtyjuhlia kahdessa suuressa tuolipiirissä, joissa harjoitellaan lyhtylauluja

  esimerkillinen osallistuminen lasten ryhmiin tarinapussien ja vuoropuhelun avulla

  II Työskentely perheiden kanssa

  Katsaus kesäjuhlaan: Tulostan perhevalokuvat, nyt vain kuvakehykset puuttuvat, sitten suunnittelemme seinän perheillemme sisäänkäynnin alueelta

  Kieli- ja lokakuun uutiskirjeemme käsittelevät aihetta “Syö yhdessä”.

  Vanhempien kahvilan päivämäärä marraskuussa asetetaan ja julkaistaan

  Valmistellaan “Smalland” -elokuvan kirjanäyttely, johdan sitä ja huolehdin tilaamisesta ja toimittamisesta. Perheet hyväksyvät erittäin hyvin kirjanäyttelyn.

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : kieliketot tapahtuvat säännöllisesti uudelleen, molemmissa ryhmissä keskitytään “kieleen ja liikkeeseen”, ts. toiminnot tapahtuvat salissa. Uudet lapset tottuvat siihen nopeasti ja pitävät hauskaa

  Marraskuu 2018

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Claudia ja minä tarkistamme päivähoidon käsitettä ensimmäistä kertaa liittovaltion kielen päivähoito-ohjelman vaatimusten mukaisesti (merkinnät)

  Ryhmälle ja lapsille koon yhteenvedon käytännön kielideoista syksyyn

  Olen koonnut uuden tarinalaukun syksyn aiheeseen

  siellä on kollegiaalisia neuvoja yksittäisistä lapsista ja hyvä valikoima kirjoja

  Seuraan aamupiiriä pinnasängyssä

  Esittelen sänkyjoukkueessa lauluja ja ympyräpelejä syksyn kielikokoelmasta

  Uudessa “KiTa-Praxis” -kierrossamme työtoveri esittelee teoksen kerrontakappaleen ja tarinalaukun kanssa, on moniste, jonka olen työskennellyt, toinen kollega kertoo kokemuksestaan ​​polvikirjaan

  Päivitän uusien kollegoidemme kielikansiot perustana yleiselle keskustelulle, joka sisältää tietoja kielten päiväkodistamme

  siellä on toinen suuri tuolipiiri lyhtylauluilla

  valtakunnallinen lukupäivä 16. marraskuuta. juhlitaan päiväkeskuksessamme 3 kuvakirja-elokuvateatterin (U3, 3-4-vuotiaat, 5-6-vuotiaat) ja lukutunnin lukemiskumppanimme kanssa

  II Työskentely perheiden kanssa

  yhdessä perheidemme kanssa koemme upean lyhtyfestivaalin

  Marraskuun kielipuu käsittelee aihetta “Kieli ja liikkuminen syksyllä”

  Vanhempien kahvilassa marraskuussa käydään taas hyvin

  Kielimediakirjastoa kunnostetaan jatkuvasti, ja perheet ottavat sen edelleen hyvin vastaan. “Lisää aikaa lapsille” -yhdistyksen lahjoituksella meillä on nyt pelejä pinnasängylle, jotta voimme laajentaa pelivalikoimaa täällä.

  Elokuvan “Smalland” kirjanäyttelystä tilatut kirjat jaetaan vanhemmille

  Valmistelin yhteistä kokousta joulukuussa: esittelemme täällä “Vuoden kohokohta” (projektimme “Lasten vahvistaminen”)

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : kieliketot tapahtuvat säännöllisesti uudelleen, molemmissa ryhmissä keskitytään “kieleen ja liikkeeseen”, ts. toiminnot tapahtuvat salissa. Uudet lapset tottuvat siihen nopeasti ja pitävät hauskaa

  Ensimmäiset suunnitteluilmaiset teemaillan aiheelle “Osallistuminen päivähoitokeskukseemme” ovat käynnissä samanaikaisesti. Tätä varten pyydämme kielten päivähoitokeskuksen asiantuntijaneuvontaa konsulttina ja harkitsemme karkeaa sisältöaikataulua

  Joulukuu 2018

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Claudia ja minä tarkistamme päivähoidon käsitettä ensimmäistä kertaa liittovaltion kielen päivähoito-ohjelman (markker) vaatimusten huomioon ottamiseksi

  Tarjoan joukkueelle kokoelma adventti- ja joululauluja

  Olen koonnut uuden tarinalaukun aiheesta Joulupukki

  vertaisohjeet tapahtuvat yksittäisille lapsille

  Seuraan aamupiiriä pinnasängyssä

  Uudessa ”KiTa-Praxis” -kierroksessa kollegat esittelevät vasta hankitut kirjat toisilleen ja arvioivat lyhyesti niiden käytännön soveltuvuutta

  Alkeislapsille on Nikolaus-tuoliympyrä, jonka kertomusradalla on Nikolaus-tarina, ja monilla rekvisiitta sekä tunnetut adventti- ja joululaulut.

  Osana kollegiaalista neuvontaa työskentelen yhdessä kollegan kanssa valitakseen tukevan kirjallisuuden hänen jatkokoulutuksensa viimeiseksi aiheeksi

  Soitan erityiskoulun opettajalle, jonka on määrä suorittaa kielitason arviointi kanssamme, ja sopia hänen kanssaan tammikuusta

  Tarkistin harjoittelulehtisen ja tulostin sen sitten uudelleen

  II Työskentely perheiden kanssa

  yhdessä perheidemme kanssa koemme upean adventifestivaalin

  Joulukuussa järjestetty kielipuu sisältää valokuvaraportin lasten vierailusta joulu satuun ja joulukuun piilotettuun esineeseen

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : kieliketot tapahtuvat säännöllisesti uudelleen, molemmissa ryhmissä keskitytään “kieleen ja liikkeeseen”, ts. toiminnot tapahtuvat salissa. Uudet lapset tottuvat siihen nopeasti ja pitävät hauskaa

  Lyypekin kielipäivähoitojen yhdistyskokouksessa 4. joulukuuta. Esittelemme Claudian ja minä projektimme aiheena “Lasten vahvistaminen” “vuoden kohokohtana”

  Tammikuu 2019

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Sybille kehittää liitettä ”Conception of language daycare” päivähoitokonseptiamme varten

  Tietoja harjoittelijamme kielipäivähoidosta

  Sybille kokoaa uuden tarinalaukun pingviinista / jäätelöstä

  Uusi ”KiTa-Praxis” -kierros koskee ääntämme ja lapsiystävällistä kappaleiden laulamista

  Sybille osallistuu aamupiiriin pinnasängyssä esitelläkseni uusia lapsia

  II Työskentely perheiden kanssa

  Teemavanhempien ilta “Osallistuminen päivähoitoomme” julistetaan

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : kokeilemme pelejä kielikokoelmastamme

  Koulutustiimi valmistelee intensiivisesti tulevaa teemakohtaista vanhempien iltaa “Osallistuminen päivähoitoamme”: aihe (vaatteet), päivähoitokeskuksen oma asenne / asenne, osallistumisen rajat; tätä varten on lisätietoja taustasta

  Ensimmäinen tutkimus kesäfestivaalin esiintymisellemme: lapsilta kysytään toiveistaan, he päättävät >.

  Helmikuu 2019

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Uudella kierroksellamme “KiTa-Praxis” on taas kyse äänestämme ja lapsiystävällisestä kappaleiden laulamisesta

  karnevaalin aiheessa on kaksi suurta tuoliryhmää: materiaalikokoelman tarjoaminen

  II Työskentely perheiden kanssa

  Teemavanhempien ilta “Osallistuminen päivähoitoomme” tapahtuu ja jättää myönteisen vaikutelman – MV: hen on tarkoitus perustaa työryhmä puiteolosuhteiden edelleen suunnitteluun ja muotoiluun

  • Meillä on nyt puinen puupuu, jonka on valmistanut yksi perheistämme !! Kiitos paljon!!

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : kokeilemme pelejä kielikokoelmastamme

  Valmistan intensiivisesti ryhmän kanssa tulevaa temaattista vanhempien iltaa “Osallistuminen päivähoitokeskukseemme”: aihe (vaatteet), päivähoitokeskuksen oma asenne / asenne, osallistumisen rajat; joukkue pohtii tavoitteita ja prosessi pienissä ryhmissä, roolit ja tehtävät jaetaan

  Kesäfestivaalin esitys: Esityksen haluttuihin aiheisiin liittyviä kirjoja luetaan ja niistä keskustellaan. Tavoite: keksiä oma tarinasi, joka sitten suoritetaan

  Maaliskuuta 2019

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Päivähoitokonseptin liitettä “Kielen päivähoitokeskuksen konsepti” päivitetään uudelleen asiantuntijaneuvojen avulla ja saatetaan lopulliseen versioon

  Osana havainnointia ja dokumentointia Sybille kokoaa kaavioita useilla yleisillä ehdoilla

  Esikoululaiset lähtevät retkelle palokunta, joka on hyvin valmistettu päiväkodissa

  II Työskentely perheiden kanssa

  Yhtiökokouksessa muodostetaan työryhmä, joka laatii tekstin käsitteestä ”itse päättämät vaatteet”

  Kuudennen vanhempiemme kahvila järjestetään suuren joukon (11 perhettä) kanssa, harjoittelija Natalie esittelee vanhempiaan osana vanhemmuustoimintaa.

  Kielikeskuskeskuksellemme on annettu enemmän tilaa lisähyllyjen muodossa, nyt siellä on myös vanhempi kirjasto, jossa on kirjoja lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä.

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : Kevään ja pääsiäisen teema – riimut, sormi- ja ympyräpelit

  Pienissä ryhmissä muokataan teemakohtaista vanhemmuusiltaa aiheesta “vaatteet”, annetaan palautetta ja kehitetään toteutussuunnitelma; ensimmäinen kokemusten vaihto koko joukkueessa

  temaattisella vanhemmuusillalla kehitettyjä itsemääräämisvaatteiden avaintietoja käytetään jokapäiväisessä elämässä, lapset esitellään aiheeseen yksilöllisesti

  Performance-kesäfestivaali: Yhdessä pohditaan, mitä / kenen tulisi näkyä tarinassa, missä sen tulisi pelata ja mitä sankarin tulisi kokea. Kirjoitan siitä viidakon aave-ninja-tarinan.

  Huhtikuu 2019

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Päivähoitokonseptimme liitettä “Kielen päivähoidon käsite” tarkistetaan viimeksi kirjallisesti ja lähetetään päivähoitolautakunnalle ja lastenhoitajalle. Joukkue lähetettiin tarkastusta varten

  Sybille valmistelee 2 kuvakirja-elokuvaa pääsiäisenä. Päiväkotikeskuksen viimeisenä päivänä ennen sulkeutumisaikaa sekä päiväkotilapset että ala-asteiset lapset tulevat dialogiselle BB-elokuvateatterille

  Palokunnan retki käsitellään keskusteluryhmässä, yhdessä luodaan valokuvajuliste

  Sybille valmistelee aihetta “siirtymien suunnittelu”

  II Työskentely perheiden kanssa

  Yhteistyössä kollegoiden kanssa seitsemännen vanhempien kahvilan suunnittelu alkaa aiheesta “muutokset” – tapaamiset, sisältö, vastuut. Vanhemmille ilmoitetaan ja heille annetaan mahdollisuus dokumentoida toiveensa / tarpeensa aiheeseen seinälehden kautta (kielipuu – pääsiäisen jälkeen)

  Ennen pääsiäistä kielipuu on koristeltu pääsiäisenä ja sen teema on “lasten yksilölliset vahvuudet”

  vanhemmat saavat kielellisen uutiskirjeen samasta aiheesta

  “Konseptin / osallistumisen” työryhmää valmistellessaan Claudia ja Sybille laativat tekstin aiheesta “itsemääräämisvaatteet”

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : Kevään ja pääsiäisen teema – riimut, sormi- ja ympyräpelit, “kani punaisella nenällä” (riimut, liikuntapeli, maalaustoimet)

  temaattisella vanhemmuusillalla kehitettyjä itsemääräämistä vaatteista koskevia keskeisiä tietoja käytetään jokapäiväisessä elämässä, lapset esitellään yksilöllisesti aiheeseen, he oppivat tekemään itsenäisiä päätöksiä tavata vaatteita (ikä-sopivia)

  Performance-kesäfestivaali: tarinaa muutetaan ensin uudestaan lisää vanhemmille lasten roolit määritetään; ensimmäiset harjoitteluharjoitukset, “Taikasilta” – kuinka viidakon eläimet / Mowgli / aaveet / ninjat liikkuvat? Lavasten suunnittelua kehitetään lasten kanssa ja laaditaan suunnitelma, pohditaan, miten ideat toteutetaan

  Sybille valmistelee aihetta “siirtymien suunnittelu”

  Pääsiäispuhepuumme:

  Toukokuu 2019

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  vuoropuhelua DAZ-lasten kanssa

  Solmupelejä esikoululaisten kanssa

  Osallistuminen aamupiiriin sängyllä kitaralla (“pöllöjuhlan” valmistelu osana projektiamme)

  Päivähoitoprojekti “Koe lastenkirjoja sanoilla, kuvilla, musiikilla ja äänellä” alkaa.

  Osallistu sirkustapahtumiin ja teatteriesitykseen esikoululaisten kanssa

  Kielihavaintojen valmistelu yksittäisille lapsille osana vuosittaista havaintoa

  II Työskentely perheiden kanssa

  Yhdessä työtovereiden kanssa jatketaan 7. siirtymäkauden vanhempien kahvilakampanjan suunnitelmia – luodaan seinälehtiä, prosessi määritetään, menetelmät koordinoidaan. Vanhemmille ilmoitetaan asiasta ja heille annetaan mahdollisuus dokumentoida toiveensa / tarpeensa aiheeseen tutkimalla kielipuu

  16. toukokuuta vanhempien kahvila järjestetään vanhempien aktiivisella osallistumisella. Aiheeseen liittyvät tarjoukset otetaan hyvin vastaan

  Toukokuun kielipuu osoittaa ensin vanhempien kahvilan tulokset, myöhemmin sitä käytetään esittelyalueena tämän vuoden projektillemme “Koe lastenkirjoja sanoilla, kuvilla, musiikilla ja peleillä”

  vanhemmat saavat kielellisen uutiskirjeen samasta aiheesta

  siellä on uusi lukemisen sponsorointiaikataulu lokakuuhun 2019 saakka

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : Oraalisten motoristen taitojen ja kielitaidon tuet

  “Konseptin / osallistumisen” työryhmän valmistelua varten Claudia ja Sybille luonnostelevat tekstejä aiheista “vaihtaminen”, “syöminen” ja “nukkuminen”..

  Performance-kesäfestivaali: harjoitukset alkavat, esitys muotoutuu hitaasti

  Tuleva matka trooppiseen akvaario HH: seen on suunniteltu esikoululaisten kanssa

  Kesäkuu 2019

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Teatteriesityksemme “Heroes and Losers in the Dark Ghost Castle” tapahtuu suurella suosionosoituksella

  Osallistuminen aamupiiriin sängyllä kitaralla

  musiikkiesitys “pöllöfestivaalista” pinnasängyssä

  Päivähoitoprojektimme “Koe lastenkirjoja sanoilla, kuvilla, musiikilla ja äänellä” päättyy kesäfestivaalilla ja esityksellä

  Yksittäisten lasten kielihavainnot osana vuosittaista havaintoa

  Vierailu vanhainkodissa – aikaa yhdessä

  Kuvan tukevan järjestelmän “KiTa-Tip” esittely ryhmäkokouksissa

  Kielihavaintopäivien valmistelu ryhmässä

  Keskustelu työtoverin havainnoista kielihavaintopäivien aikana

  musiikillinen säestys esikoululaisten “potkimiseen”

  Pöytälaulujen kokoelman laatiminen ala-alueelle

  II Työskentely perheiden kanssa

  Työryhmän valmistelu yhdistykselle aiheesta ”Siirtymien suunnittelu”

  Kesäkuun kielipuu toimii esittelyalueena tämän vuoden projektille “Koe lastenkirjoja sanoilla, kuvilla, musiikilla ja peleillä”

  Ilmoitus kielipuun havaintopäivistä kuukauden loppua kohti

  vanhemmat saavat kielellisen uutiskirjeen samasta aiheesta

  Kesäjuhlat esikoulun ja KinderKlangZeit-lasten kanssa

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : harjoitetaan paljon kommunikointia keskenään – puhuminen, väittely, kertominen, raportointi

  esikoululaiset mainostavat leikkiään itse maalaamillaan julisteilla

  Performance-kesäfestivaali: harjoitukset tehostuvat, esitys tapahtuu 21.06. sijasta

  Hampurin trooppisessa akvaariossa käydään esikoululasten kanssa osana esiopetusretkiä

  “Konseptin / osallistumisen” työryhmän valmistelua varten Claudia ja Sybille luonnoivat tekstit aiheista “muutos” ja “syöminen”..

  Heinäkuu 2019

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Ryhmä toteuttaa kielihavaintopäivät

  Osallistuminen aamupiiriin sängyllä kitaralla ja Orff-soittimilla

  Yksittäisten lasten kielihavainnot osana vuosittaista havaintoa

  Ryhmän kielihavaintopäivien seuranta

  Keskustelu työtoverin havainnoista kielihavaintopäivien aikana

  Uuden kutsuvan kappaleen esittely siilien aamupiirissä

  Kuvakirjaelokuva päiväkodille ja ala-asteisille lapsille

  II Työskentely perheiden kanssa

  Työryhmän valmistelu yhdistykselle aiheesta ”Siirtymien suunnittelu”

  vanhempien neuvonta tapahtuu

  Vanhempien kahvilan valmistelu uusien päiväkoti- ja päivähoitolasten aklimatisoimiseksi, jonka tulisi alkaa heti sulkemisen jälkeen

  Perheemme valokuvagalleria on muotoutumassa

  Uudella ulkoalueellamme on edelleen spontaani kesävanhempien kahvila, johon myös uudet vanhemmat tulevat

  Median “peruskorjaus” kielikokoelmassa

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : Lasten tarkkailu, uusien yksiköiden luominen tulevaa aikaa varten

  Elokuu 2019

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Kielihavainnot yksittäisillä lapsilla osana kielikettoja

  Johdatus siili-äänitarinaan siilien aamupiirissä

  vertaisarviointi: vaihdetaan tottumiseen tietyille lapsiryhmille

  II Työskentely perheiden kanssa

  Työryhmän valmistelu yhdistykselle aiheesta ”Siirtymien suunnittelu”

  Mukana vanhempien kahvilassa tottua uusiin päiväkoteihin ja päivähoitolapsiin, mikä vanhempien on otettu erittäin hyvin vastaan

  Perhekuvagalleriamme on valmistautumassa laajentumiseen

  valokuvaseinä, jossa on kuvia “alumnista”, on asetettu

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : Lasten tarkkailu, uusien yksiköiden luominen tulevaa aikaa varten

  Päivähoitoomme osallistumisen ulkoisen esityksen valmistelu

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Kielihavainnot yksittäisillä lapsilla osana kielikettoja

  Häiriöiden havainnot vanhempien keskustelun perustana

  vertaisarviointi: vaihdetaan tottumiseen tietyille lapsiryhmille; Vanhempien haastattelun valmistelu

  AK-kielen IQSH: n kerrontamenetelmien esittelyn valmistelu ja toteutus

  II Työskentely perheiden kanssa

  Työryhmän valmistelu yhdistykselle aiheesta ”Siirtymien suunnittelu”

  Mukana vanhempien kahvila saamaan uudet lapset ja KiGa-lapset tottuneet siihen, mitä vanhemmat ottavat erittäin hyvin vastaan

  Perhekuvagalleriamme on valmistautumassa laajentumiseen

  Osallistuminen ryhmän vanhempien iltoihin, kielen päivähoidon esittely ja vanhemmuusneuvonta

 • vanhemman “Treasure Hunt” -ohjelma on valmisteilla
 • III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : Lasten tarkkailu, uusien yksiköiden luominen tulevaa aikaa varten

  Päivähoitoomme osallistumisen ulkoisen esityksen valmistelu

  Lokakuu 2019

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Kielihavainnot yksittäisillä lapsilla osana kielikettoja

  Havainnot pinnasängyssä

  vertaisarviointi: vaihdetaan tottumiseen tietyille lapsiryhmille

  Kielipäivähoidon kansion valmistelu uusille työntekijöille ja tietokeskustelu “Mitä kielen päivähoito tarkoittaa?”

  Valtakunnallisen lukupäivän valmistelu päiväkodissamme: erilaisten toimien suunnittelu – järjestelyt…

  II Työskentely perheiden kanssa

  Työryhmän valmistelu yhdistykselle aiheesta ”Siirtymien suunnittelu”

  Vanhempien kahvilan valmistuminen uusien päiväkoti- ja KiGa-lasten mukauttamiseksi, mikä vanhempien on otettu erittäin hyvin vastaan

  Perhekuvavalikoimaamme on laajennettu

  Emo-ohjelman “Treasure Hunt” valmistelu 2 työntekijän kanssa

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : uusi kieli kettu alkaa, “vanha” jatkuu

  Päivähoitoomme osallistumisprosessin esityksen valmistelu ja toteuttaminen Neumünsterin asiantuntijakonferenssissa (“Sisällyttäminen ja osallistuminen”) mittaustelineen muodossa

  Marraskuu 2019

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Kielihavainnot yksittäisillä lapsilla osana kielikettoja

  Kielipäivähoidon kansion valmistelu uusille työntekijöille ja tietokeskustelu “Mitä kielen päivähoito tarkoittaa?”

  Valtakunnallinen lukupäivä: Lukemisen sponsoreita, Kamishibai ja kuvakirjaelokuva kaikille

  iso tuoli ympyrä lyhty

  Vierailu vanhainkodissa lasten kanssa laulamaan yhdessä (lyhtylauluja)

  II Työskentely perheiden kanssa

  Työryhmän johtaminen yhdistykselle aiheesta ”Siirtymien suunnittelu”

  Adventtivanhempien kahvilan valmistelu

  Perhekuvavalikoimaamme on laajennettu

  “Treasure Hunt” -vanhemmisohjelman sisällön valmistelu ja ensimmäinen informatiivinen keskustelu vanhempien kanssa

  syksyn kielipuu (ehdotuksia sanaston laajentamiseksi, laulut, riimit, sanonnat)

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : Liike ja kieli, kirjavierailut, teatteri, syksyn kielen tapahtumat

  Joulukuu 2019

  I. Kielikoulutus integroituna arkielämään

  Kielipäivähoidon kansion valmistelu uusille työntekijöille ja tietokeskustelu “Mitä kielen päivähoito tarkoittaa?”

  Kuvakirjaelokuvan tuotanto

  suuri adventtiympyrä, pienet “esitykset”, 3x

  Joulun kuvakirjaelokuvat kaikille lapsille vuoden lopussa

  Vierailu kirkossa, vierailu ja joulutarina

  Kokoelma “Advent” joukkueelle (pelit, unelmamatkat, laulut, sanonnat, palapelit ja muut ideat) ilmaiseksi käyttöön

  II Työskentely perheiden kanssa

  Päivittäisten apuvälineiden kokoaminen sairastuneille perheille

  Adventtivanhempien kahvilan toteutus

  Perhekuvavalikoimaamme on laajennettu

  Vanhemman “Treasure Hunt” -ohjelman sisällön valmistelu, 1. illan suunnittelu

  Joulu-uutiskirje perheille

  Adventtikielen puu (kieliehdotukset, kuvahistoria, laulut, sanonnat)

  Adventtikirjat erityislainaksi kielen mediakirjastossa

  III. Mukaan lukien pedagogisuus

  Sisältöön liittyvän ja muodollisen konseptin valmistelua pienelle “Sprachfuchse” -ryhmälle jatketaan (jokapäiväinen integroitu kieliopetus lapsille, joilla on lisääntynyt puhetarve viivästyneen kielen kehityksen / monikielisyyden vuoksi) – Aiheiden ja ideoiden kokoaminen yksittäisille kielialueille, prosessin kehittäminen, materiaalikokoelma tässä kuussa : Liike ja kieli, kirjastokäynti, teatteri, kirkkokäynti ja joulutarina, kielten päivähoidon päiväkoti ja selitykset lapsille “AnyBook”

  LIITTYVÄT ASIAT

  Like this post? Please share to your friends:
  Christina Cherry
  Leave a Reply

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: