Koulun kumppani – ala-asteen koulu Neuhaus am Klausenbach

Päiväkoti, ala-aste ja uusi lukio ovat alueellisessa järjestelyssään nousevassa järjestyksessä hyvin lähellä toisiaan, mitä yhteistyö erittäin helpottunut. Yhteisiä hankkeita toteutetaan koko lukuvuoden ajan.

"Tulen kouluun – niin mitä?" – Rakenna silta lastentarhan ja ala-asteen välillä!

Hankkeen mukana "Tulen kouluun – niin mitä?" – Rakenna silta päiväkodin ja ala-asteen välillä Tärkeä askel päiväkodin ja ala-asteen yhteistyössä tehtiin saumattoman siirtymisen mahdollistamiseksi. Painopiste on kielitaidon ja käsityksen edistämisessä Edistetään Viimeisen lastentarhan lapset. Tätä varten on onnistunut konsepti, joka toteutetaan yhdessä lastentarhan ja Neuhaus / Klb -koulun kanssa. on kehitetty ja toteutettu vuodesta 2003.

Pääpaino:

 • parantaa kielitaitoa
 • Terävöytä aistit / edistä havaintoa

Mitä emme halua:

 • Ennakoi ensimmäistä lukuvuotta
 • Vähennä päiväkodinopettajan pätevyyttä
 • Pyydä ennakkomaksuja päiväkodilta
 • Suorituskykyideat ja luovat siten stressiä kaikille osallistujille

Vaikutukset kouluun:

 • Ensimmäisen koulutason lapset kokevat harmonisen ja stressittömän koulun aloittamisen vanhempiensa ja opettajiensa kanssa.
 • Lapset voivat rakentaa tuttuja ja vanhemmat ovat rentoutuneempia lastensa uudesta vaiheesta, koska he kokevat tiiviin yhteistyön lastentarhan ja koulun välillä.
 • Lapsilla on tuttu suhde ääniin ja tavuihin.
 • Foneeminen tietoisuus, erityisen vaikea luku lukuprosessissa, on kaikilla lapsilla.
 • Sanat on tietysti jaoteltu ääniin, taputettu tavuihin, kaadettu riimeihin, yhdellä sanalla kielen käyttö on rento ja jatkaa leikkisää ja tukee merkittävästi lukuprosessia.
 • Osallistuvien instituutioiden edustajien lisäksi myös vanhemmat ovat täysin vakuuttuneita hankkeen tarkoituksenmukaisuudesta.

Kun siirtyminen päiväkodista peruskouluun on otettu järjestelmään hyvin ja antaa vain myönteisiä kokemuksia toteutuksesta, aloitetaan yhteishankkeet siirtymisessä peruskoulusta uuteen keskikouluun.

"Matkalla" – Yhteistyön ala-aste ja uusi lukio

Peruskoulun ja uuden lukion välinen yhteistyö ylläpidetään pääasiassa suunnittelemalla ja toteuttamalla yhteisiä toimia ja hankkeita, kuten alla esitetään, ja se on edelleen laajennusvaiheessa.

 • NMS-opettajat opettavat säännöllisesti ala-asteella englanti
 • Yhteiset kirjailijalukemat
 • Opettajat /sisällä kaikista koululajeista tuntee ja on vastuussa oppilaiden lukutaitoista
 • On olemassa useita yhteisiä toimintoja
 • Yleiset esiintymiset alueellisessa yleisössä
 • Yhteiset projektit: Kuinka omena pääsee pullossa
 • Koepäivät ala-asteen oppilaille uudessa jäsenvaltiossa
 • Opettajat opettavat molemmissa kouluissa
 • Tiedotustilaisuudet vanhemmille

LIITTYVÄT ASIAT

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: