Kuka osallistuu maailman ilmastokokoukseen, oroverde

Ilmastomuutosta koskevissa neuvotteluissa UNFCCC on jakanut jäsenensä kahteen pääryhmään. Luokittelu perustuu pääasiassa taloudellisen kehityksen tasoon ja siten maan velvoitteisiin ilmastomuutoksen suhteen. Lisäksi on muodostunut lukuisia löysät ryhmät maista, joilla on yhteisiä etuja.

Ilmastomuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) luokittelu

UNFCCC: n jäsenet jakaantuvat kahteen pääryhmään. “Liite I” -ryhmä koostuu täysin teollistuneista maista (esim. EU: n maat) sekä entisen Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan maista, joiden talousjärjestelmä on parhaillaan muutoksessa (siirtymävaiheen taloudet tai EIT-maat). Alaryhmä “Liite II” koostuu liitteen I ryhmän maista, jotka kuuluvat taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD) (kaikki paitsi EIT-maat). Tämän alaryhmän erityispiirre on, että se tukee kehitysmaita taloudellisesti ilmastonsuojelulla ja sopeutumisella sekä EIT: llä-maissa auttaa ympäristöystävällisen tekniikan käyttöönotossa.

“Liitteeseen I kuulumattomat” maat ovat pääasiassa kehitysmaita. Muiden maiden sanotaan avustavan heitä erityisen hyvin. Niihin kuuluu myös vähiten kehittyneitä maita (vähiten kehittyneitä maita), joilla ei ole juurikaan mahdollisuutta reagoida ilmastomuutokseen itse ja joille autetaan taloudellisilla resursseilla ja teknologian siirroilla.

Kansalaisjärjestöt

Mielenosoitukset tapahtuvat usein ilmastokonferenssien yhteydessä, kuten täällä Bonnissa 04.11.2017 hiilen louhinnan vastaisesti.

Ilmastokonferensseihin osallistuu jäsenvaltioiden lisäksi tarkkailijoita. Tämä ryhmä, joka tunnetaan nimellä “Observer” englanniksi on yli 2000 kansalaisjärjestöltä (kansalaisjärjestöt, tiiviisti. kansalaisjärjestöt; esim. OroVerde) ja 100 hallitustenväliseltä järjestöltä (läheisesti. kansainväliset järjestöt, esim. Maailman terveysjärjestö WHO). Sinulla ei ole äänioikeutta, mutta sinulla on silti kiinnittää huomiota heidän näkökulmaansa tietojen ja toimien avulla. Täällä on kaikenlaisia ​​mielipiteitä – edustavat kaikkea ydinteollisuuden kannattajista alkuperäiskansoihin ympäristöaktivisteihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin.

Kansainväliset ryhmät

Monien vuosien ilmastoneuvottelujen aikana, riippumatta UNFCCC: n luokituksesta (liite I) & II) muodostettiin uusia ryhmiä. Heidän tavoitteenaan on pyrkiä tiettyihin etuihin yhdessä, koska ryhmänä olet vahvempi kuin silloin, kun yksittäiset maat taistelevat yksin.

Nämä ryhmät koostuvat kuitenkin löysästi eikä niitä sido sopimus; jotkut ovat myös useiden ryhmien jäseniä samanaikaisesti. Lisäksi maiden ilmapoliittiset kannat muuttuvat niiden kotitilanteesta riippuen. Tällä tavoin uudet ryhmät tulevat jatkuvasti sisään ja muut hajoavat, täysin riippuen neuvottelujen nykyisestä painopistealueesta.

Tärkeimmät esitetään alla:

LIITTYVÄT ASIAT

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: