Mitä muutoksia vuonna 2018: nämä lait tulivat voimaan 1

Uudet lait tulivat voimaan

Pyöräilijät, eläkeläiset, perheet: Uusi vuosi on ollut erilainen

Vuoden vaihteessa tuli voimaan lukuisia hyvin tarkoituksellisia innovaatioita, joiden pitäisi helpottaa elämää – tai korjata tietyt valitukset. Tässä on yleiskatsaus voittajiin ja häviäjiin.

Vuosi 2017 on historia, mutta monet kansalaiset tuntevat 1.1.2018 voimaan tulleet lakimuutokset lompakkoissaan tai arjessaan. Suurin osa ajasta ihmiset hyötyvät innovaatioista. Joissakin tapauksissa elämästä tulee monimutkaisempaa – ei siksi, että valtio haluaa häiritä kansalaisia, vaan siksi, että sen pitäisi olla oikeudenmukaisempaa ja turvallisempaa. Lue kuka hyötyy ja kuka häviää vuonna 2018:

Lainsäädäntömuutokset vuonna 2018: kuka hyötyy

Kodinrakentajille: Uudella vuonna yksityisten rakennusten omistajilla on oikeus pyytää yksityiskohtaista rakennuskuvausta rakennusyhtiöltä. Asuntorakentajat voivat siten verrata erilaisia ​​tarjouksia ja saada todisteita riitatapauksissa. Rakennusyritysten on myös toimitettava sitovat tiedot valmistumisen yhteydessä. Ja: talonrakentajat voivat peruuttaa rakennussopimukset kahden viikon kuluessa.

äidit: Nuoret eivät toimi äidit pitää tauon tulevaisuudessa: koululaiset voivat ottaa äitiysloman uudesta vuodesta. Kuten tavallista, ennen syntymää on kuusi viikkoa kestävä suojajakso, jonka aikana tulevan äidin ei enää tarvitse työskennellä, ja kahdeksan viikon kielto työskennellä synnytyksen jälkeen. Vammaisen lapsen syntyessä tämä ajanjakso kasvaa kahdeksasta kahteentoista viikkoon. Pitäisi olla poikkeuksia, jos äiti haluaa sitä. Tulevaisuudessa ei myöskään ole kieltoja työskennellä raskaana olevan naisen tahdon vastaisesti.

Luottokortin käyttäjiä: Jos heidän luottokorttiaan tai verkkopankkia käytetään väärin, kuluttajat ovat yleensä vastuussa enintän 50 euroa ensi vuonna. Toistaiseksi raja oli 150 euroa. Poikkeusta sovelletaan vain törkeästä huolimattomuudesta. Pankkien ja luottokorttiyhtiöiden on kuitenkin todistettava asiasta huolimattomuuden osoittaminen asiakkaalle.

Hartz IV vastaanottajat: Yhden Hartz IV -edustajan vakiohinta nousee 409 eurosta 416 euroon 1. tammikuuta, pariskuntien määrä nousee 368 eurosta 374 euroon kumppania kohden. Osuus 0–6-vuotiaille lapsille nousee 237 eurosta 240 euroon, 6–14-vuotiaille lapsille 291 eurosta 296, 14–18-vuotiaille 311 eurosta 316 euroon, 18–18-vuotiaille kotitalousjäsenille. ja 25 vuotta 327 eurosta 332 euroon.

Puhelin asiakkaita: Liittovaltion verkkovirasto suojaa kuluttajia paremmin ping-puhelujen kanssa toimivien puhelinsoittojen poistoilta. Se yrittää provosoida puhelun takaisin lyhyellä soitolla matkapuhelimessa, mikä johtaa kalliisiin kansainvälisiin yhteyksiin. Estääksesi ketään joutumasta tähän kustannusloukkuun, liittovaltion verkkovirasto on määrännyt, että ilmainen hintailmoitus on asetettava matkapuhelinverkkoihin viimeistään 15. tammikuuta 2018. Liittovaltion verkkoviraston mukaan tämä antaa soittajalle mahdollisuuden lopettaa kallis puhelu hyvissä ajoin aiheuttamatta lisäkustannuksia.

Huono palkansaajien: Länsi-Saksassa ja Berliinissä hoitotyöntekijöiden minimipalkka nousee 10,20 eurosta 10,55 euroon 1. tammikuuta. Uusissa liittovaltioissa se nostetaan 9,50 eurosta 10,05 euroon. Sähkökaupassa itä- ja länsierot päättyvät vuoden vaihteessa – täällä tulevaisuuden matala palkkaraja on koko maassa 10,95 euroa. Toimialasta riippumaton, lakisääteinen minimipalkka pysyy ennallaan 8,84 eurossa.

veronmaksajat: Peruslisä nousee 8 820 eurosta 9 000 euroon, avioparien ja rekisteröityjen parisuhteiden osalta 18 000 euroon. Kun toimitat veroilmoituksen, riittää uudesta vuodesta alkaen pitää kuitit ja toimittaa ne pyynnöstä. Lisäksi tuloveroilmoitukseen voidaan hakea työhön liittyviä ostoja, joiden nettoarvo on enintään 800 euroa. Toistaiseksi 410 euroa on ollut raja. Satunnaisten rasitteiden, kuten lasien tai hammaslääkärilaskujen, kohtuullisuusraja putoaa, joten nyt voidaan vähentää jopa 664 euroa.

eläkeläiset: 21 miljoonaa eläkeläistä odottaa eläkkeensä nousevan noin kolmella prosentilla. Edellytyksenä on, että palkat kehittyvät ennustetulla tavalla. Työkyvyttömyyseläkettä nostetaan myös niille, jotka eivät enää voi työskennellä terveydellisistä syistä. Toistaiseksi kärsineet henkilöt on luokiteltu työskenteleviksi 62-vuotiaana, ja tämä raja nostetaan 65 vuoteen 2024 mennessä.

palkansaajien: Jokainen ansaitseva voi ottaa yksityisen vakuutuksen: arviointiraja, johon asti palkka- tai eläkemaksut on suoritettava, nousee 6500 euroon kuukaudessa (5800 euroon Itä-Saksassa). Lakisääteisen sairausvakuutuksen avulla valtakunnallinen maksukatto nousee 4 425 euroon kuukaudessa. Lakisääteisen terveys- ja pitkäaikaishoidon vakuutuksen velvoite koskee kuukausituloa, joka on 4950 euroa.

työntekijät: Lakisääteisen eläkevakuutuksen maksuosuus laskee 18,7 prosentista 18,6 prosenttiin 1. tammikuuta 2018. Työntekijät saavat bruttokuukausittain 3 000 euroa kuukaudessa 1,50 euroa. Eläkemaksujen odotetaan pysyvän vakaina vuoteen 2022 asti.

työtön: Työttömyyskorvauksen saajat voivat alkaa toinen Kiireellisissä tapauksissa saat ennakkomaksun käteisenä supermarketin kassalle. Menettely on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole omaa tiliä tai joilla on akuutit taloudelliset vaikeudet. Näihin supermarketteihin ja apteekkeihin kuuluvat Rewe, Penny, Real, dm ja Rossmann. Aikaisemmin pankkikoneita oli saatavilla työvoimatoimistoissa ja työvoimatoimistoissa sellaisissa hätätilanteissa. Nämä koneet on purettava kustannussyistä.

naiset: Naisten ja miesten palkkaerojen vähentämiseksi työntekijöillä on oikeus saada tietoa uudesta vuodesta. Yli 200 työntekijän yrityksissä työntekijät voivat pyytää tietoa siitä, kuinka heidän työtovereilleen maksetaan vastaavasta työstä. Työntekijät eivät voi kysyä yksittäisten kollegoiden palkasta, he saavat vain vastakkaisen sukupuolen vertailuryhmän keskimääräiset ansiot. Yli 500 työntekijän yritysten on raportoitava säännöllisesti johdon raportissa tasa-arvon ja samapalkkaisuuden tilanteesta yrityksessä.

perheet: Verovapaa lapsilisä nousee 72 eurolla 7 428 euroon vuodenvaihteessa. Kuukausittaista lapsilisää korotetaan kahdella eurolla. Kahdelle ensimmäiselle lapselle on nyt 194 euroa kuukaudessa, kolmannelle lapselle 200 euroa ja jokaiselle ylimääräiselle lapselle 225 euroa. Lapsi-etuuksia voidaan kuitenkin hakea takautuvasti vain kuuden kuukauden ajan tulevaisuudessa eikä enää – kuten aiemmin – useita vuosia. Alaikäisten lasten tapauksessa elatusapuaste nousee. Kuukausikorot nousevat kuudesta kahteentoista euroon lapsen iästä ja vanhempien tuloista riippuen. Joillekin lapsille on tappioita. Jos vanhempi ei maksa, valtion asettamat kuukausimaksut nousevat vain viidellä eurolla.

Lainsäädäntömuutokset vuonna 2018: kuka häviää

pyöräilijöiden: Äskettäin ostetuilla pyöräperävaunuilla, joiden leveys on yli 60 senttimetriä, kaksi valkoista heijastinta edessä ja kaksi punaista heijastinta takana ovat pakollisia. Punainen takavalo vaaditaan myös, jos perävaunu peittää puolet polkupyörän takavalosta, kuten useimmissa perävaunuissa. Jos tämä on leveämpi kuin yksi metri, vasempaan etuosaan on kiinnitettävä lamppu.

vapaa: Heinäkuusta alkaen matkustajien on hyväksyttävä korkeammat lisämaksut jo varattuihin matkoihin. Matkanjärjestäjä voi korottaa hintaa jopa kahdeksalla prosentilla 20 päivään ennen matkan alkua – aiemmin korkeintaan viisi prosenttia oli sallittua. Vikojen ilmetessä matkustajat voivat vaatia vaatimuksiaan kahdeksi vuodeksi tulevaisuudessa. Toistaiseksi tämä oli mahdollista vain kuukauden kuluttua paluusta matkalta. Toukokuusta alkaen liittovaltion rikospoliisivirasto tallentaa myös kaikkien kansainvälisten matkustajien tiedot viiden vuoden ajan. Tämä sisältää tietoja, kuten nimi, istuin, lennon numero ja IP-osoite. Lohdutusta lomailijoille: EU: n alueella ulkomailla voidaan tulevaisuudessa käyttää suoratoistopalveluita, kuten Netflix, Sky tai Amazon Prime. Toistaiseksi nämä palvelut on estetty ulkomailla.

sijoittajille: Uusi sijoitusrahastojen maksu otetaan käyttöön 1. tammikuuta 2018. Kotimaisten sijoitusrahastojen on tulevaisuudessa maksettava 15 prosenttia yhtiövero suoraan kotimaisista osingoista ja kiinteistötuottoista. Uudistuksen tarkoituksena on verrata kotimaisia ​​ja ulkomaisia ​​varoja verotukseen. Lisäksi voittoa jakavat rahastot ja ne, jotka sijoittavat ne uudelleen, käsitellään pääosin veronalaisina. säästäjä get kiinteän veron luopumisten korvaamiseksi. Niitä sovelletaan Saksan ja ulkomaisiin rahastoihin. Ennen vuotta 2009 ostetut osakkeet menettävät verovapautuksensa.

ravintoloitsijat: Verotoimistot voivat tarkistaa kauppojen ja ravintoloiden kassakoneet ennakkovaroittamatta ensi vuodesta. Tämän ns. Kassan on tarkoitus sisältää veropetokset. Valtio menettää vuosittain suuria summia, koska manipuloitujen kassakoneiden tai kuvitteellisten laskujen myyntiä ei kirjata väärin. Liikemiesten on toimitettava kirjanpito, kirjat ja muut käteisenhallintaa koskevat asiakirjat tai annettava sähköinen pääsy tietoihin. Jos kassa on avoinna, tilintarkastaja voi pyytää kassalle ja viimeisten päivien minuutteja.

Post suurimmat asiakkaat: Se tulee kalliimmaksi Deutsche Post -yritysasiakkaille 1. tammikuuta alkaen. Postimaksuja ei nosteta uudella vuonna, mutta suurille asiakkaille alennuksia alennetaan, mikä nostaa epäsuorasti postien hintoja. Deutsche Post alentaa 1. tammikuuta 2018 alkaen kirjeenvaihtoehtojen alennuksia postikeskuksiin (osittaiset palvelualennukset) kolmella prosentilla yritysasiakkailleen. Nämä alennukset myönnetään määrästä, joka on noin 5000 lähetystä kohti. Siksi tämä muutos ei vaikuta käsityöyrityksiin, jotka lähettävät vain suhteellisen pieniä määriä kirjeitä. Alennuksen päättyminen ei vaikuta myöskään yksityisiin asiakkaisiin.

LIITTYVÄT ASIAT

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: