Valtion eläkevakuutus, myös käsityöläinen ververi

Valtion eläkevakuutus, myös käsityöläinen ververi

Handwerkerrentenpflichtversicherung u. vapautus

tiedotus

Handwerksrolle rekisteröitynyt itsenäinen ammatinharjoittaja kuuluu henkilöiden piiriin, joka on pakollisesti vakuutettu eläkevakuutuksessa. Näihin kuuluvat kumppanuuden osakkeenomistajat – esimerkiksi: OHG, KG; GbR jne. -. Omistaja tai osakkeenomistaja on vastuussa eläkevakuutuksesta vain, jos hänellä on käsityötodistus pätevyydestä – esim. Päällikkö. Pakolliset vakuutukset eivät koske aputoimintaa ja yrityksiä – kuten: UG, GmbH – .

Käsityöeläkevakuutuksen alku, kesto ja päättyminen

alkaa:
Pakollinen vakuutus alkaa asettamisesta käsityörooliin ja itsenäisen ammatinharjoittamisen aloittamiseen.

kesto:
Vakuutusvelvoite on voimassa koko itsenäisen toiminnan ajan, siltä osin kuin mikään muu laki ei ole voimassa. Kuten esimerkiksi Suorita toimintaa alaikäisessä valtiossa tai saa vanhuuseläkettä tai vanhuuseläkettä.

end:
Pakollinen vakuutus päättyy poistamalla yritys käsityöroolista. Samoin tämä päättyy hakemuksesta, jos pakolliset maksut on maksettu vähintään 18 vuoden ajan. Pakolliset maksut on voitu suorittaa käsityöläisenä tai toisena pakollisen maksun maksajana.

Käsityöläisten eläkevakuutuksen maksuosuus

Käsityöläisten vakuutukseen maksettavan korvauksen määrä riippuu nykyisestä viitearvosta. Tämä on kaikkien vakuutettujen eläkevakuutuksen keskimääräinen tulo (pyöristetty). Vuonna 2015 tämä on 34 020 euroa. Kuukauden perusteella tuloksena on ns. Säännöllinen 530,15 euron maksu.

Kolmen ensimmäisen vuoden aikana kaupallisen toiminnan aloittamisesta on maksettava vain 50% säännöllisestä korvauksesta. Vuonna 2015 tämä on 265,07 euroa.

Lisäksi tuloihin liittyvä vakuutusmaksu voidaan maksaa koko vakuutuskauden ajan. Jos yritystoiminnan tuotot ovat alle nykyisen viitearvon viimeisen tulopäätöksen – 2015: 34 020 euron jälkeen -, tulevien eläkevakuutusmaksujen alennus on mahdollista pyynnöstä. Vuoden 2015 vähimmäisosuus on 84,15 euroa kuukaudessa.

maksuosuus

Käsityöläisten vakuutusmaksuosuus on riippumaton iästä, sukupuolesta ja henkilökohtaisista riskitekijöistä – vakuutetun terveydentilasta -.

palvelun sisältö

Vakuutussopimuksen vuoksi suhteella on oikeus etuuksiin sairauden tai vamman ilmetessä.

Apua sairauden sattuessa

  • lääketieteellinen kuntoutus
  • Työ- ja elämäetujen tarjoaminen – uudelleenkoulutus –
  • Suoja, jos ansaintakyky heikkenee
  • kuten: Työkyvyttömyyseläkkeen etu

Taloudellinen turva vanhuudessa

Vakuutusmaksuilla lisätään vaatimus tavanomaiseen vanhuuseläkkeeseen? vuoden 1963 jälkeisissä syntymäkohortissa 67-vuotiaita -. Varhaiseläke – 62-vuotiaasta – on mahdollista eläkevähennyksillä.

Pelastajien taloudellinen turva

Perhe-eläkkeellä on oikeus lesken- tai orvoeläkkeeseen, jos vakuutettu kuolee.

Oikeus eläkkeeseen

Jatkuva vakuutusmaksu oikeuttaa haltijan eläkemaksuun. Maksuihin liittyvyyden vuoksi suuresta maksuosuudesta seuraa korkeampi eläkeoikeus. Säännöllisen vakuutusmaksun maksaminen koko vuodessa tarkoittaa, että eläke nousee noin 26 eurolla kuukaudessa.

lisäkausiksi

Niin sanottujen korvauskausien vuoksi vakuutettu asetetaan ikään kuin hän olisi työskennellyt 60 vuoden ikään asti ja maksanut vakuutusmaksut.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: