Matkavakuutus, ➢ mitä kannattaa tehdä tekeessään


Matkasairausvakuutus | ➢ Mitä kannattaa tehdä tekeessään päätöstä

Sisällysluettelo Matkavakuutus

Miksi ulkomainen matkasairausvakuutus on niin tärkeä

"Olen laillisesti vakuutettu!"

Periaatteessa seuraavaa sovelletaan: Jokaisella ulkomailla matkustavalla on aina oltava todistus lakisääteisen sairausvakuutuksen muodossa Eurooppalainen sairausvakuutuskortti (Sairaanhoitokortti) matkatavarat. Useimmille laillisille vakuuttajille tämä on integroitu normaaliin sirukorttiin.

Mutta varokaa Lakisääteiset sairausvakuutusyhtiöt eivät kata lääketieteellisiä kuluja kaikissa maissa, eikä niitä yleensä kateta kokonaan. Huolimatta matkan aikana tapahtuneiden terveystapahtumien tilastollisesti alhaisesta todennäköisyydestä, ylimääräisen sairausvakuutuksen tekeminen on silti erittäin hyödyllistä – jopa kaupunkimatkoille tai viikonloppumatkoille – tai lomalle, jolla ei ole tällaista vakuutusta törkeästi huolimattomasta – sekä terveydestä että taloudellisista syistä.

Monet matkasairausvakuutuksen tarjoajat tarjoavat riittävän vakuutuksen myös pienelle budjetille. Suhteellisen pienellä panoksella voit estää suuria taloudellisia menetyksiä hätätilanteessa. Halvin matkavakuutus voidaan suorittaa alle yhdellä eurolla päivässä.

Tärkeitä faktoja, jotka tekevät ulkomaisesta lisävakuutuksesta välttämättömän jokaiselle matkalle

Niissä valtioissa, joissa lakisääteiset sairausvakuutusrahastot tarjoavat tarvittavan rahoituksen, kustannukset korvataan vain siihen määrään asti, joka maksaisi toimituksen Saksassa. Määrämaasta riippuen parannus- ja kuljetuskustannukset ulkomailla voivat poiketa huomattavasti liittotasavallassa voimassa olevasta normista, erotuksen maksaa potilas itse.

Sosiaaliturvasopimusten maiden ulkopuolella matkustajilla ei ole lakisääteistä sairausvakuutusta, ja jopa potilaan on maksettava kalliista ensiapusta..

Tarvittava – ja yleensä erittäin kallis – lääketieteellinen paluumuutto ei periaatteessa ota lakisääteistä sairausvakuutusta edes EU: n sisällä tai Schengen-valtioissa..

Riippumatta suojaustyypistä, sinun tulee ehdottomasti tietää, että potilas usein hätätilanteessa etukäteen aiheutuneista kustannuksista täytyy tapahtua. Tämä pätee osittain myös EU: n tarjoamiin palveluihin kortti sairaanhoitokortti laskutetaan. Vasta hoidon päätyttyä ja suoritettua palvelua koskevan laskun esittämisen jälkeen asianomainen sairausvakuutuskassa korvaa tehdyn vakuutussopimuksen puitteissa aiheutuneet kulut.

Erittäin korkeita summia varten, jotka ylittävät matkustajan paikalla olevan vakavaraisuuden, z. Ensiavuna ensihoidon toimenpiteinä, helikopterien pelastamiskustannuksina jne. Hoitoklinikalla löytyy ratkaisu yleensä suoraan toimivaltaisen sairausvakuutuksen kanssa yhteydessä oleviin varmistaakseen korvauksen.

Tästä huolimatta on syytä tietää, että ilman olemassa olevaa vakuutusturvaa ja elinikäistä perushoitoa on rahoitettava jälkitilanteessa taskusta ja että hoitoklinikka tai akuutin perushoidon jälkeinen lääkäri tarvitsee jatkohoitoa, jollei akuutti hätätapahtuma osoita paremmin on.

Miksi määränpäällä on tärkeä rooli??

"Hiihto Schwarzwaldissa tai reppu Australiassa"
Jopa globalisaation aikakaudella ulkomaalaisissa sairausvakuutusturvaehdoissa ei edelleenkään ole standardia. Siksi on sitäkin tärkeämpää, että ilmoitat itsellesi yksityiskohtaisesti ennen matkaa, mitkä tarjoavat oman sairausvakuutuksesi maassa hätätilanteessa ja joille sinun tulee lisäksi suojata ulkomainen sairausvakuutus tarvittavan vakuutusturvan varmistamiseksi ja tarpeettomien riskien välttämiseksi..

EU: n sisällä Euroopan sairausvakuutuskortti EHIC takaa perusterveydenhuollon kaikissa Euroopan jäsenvaltioissa. Näissä maissa lakisääteinen sairausvakuutusyhtiö korvaa sairaudesta aiheutuneet kulut, mutta vain siihen määrään asti, joka olisi maksanut vastaavan hoidon Saksassa. Jos hoito ulkomailla on kalliimpaa kuin Saksassa, potilaan on maksettava erotus omasta taskustaan.

Ns Euroopan sairausvakuutuskortti (EHIC) 2004 on korvannut ulkomaisen sairausvakuutuksen, sitä haetaan kerran lakisääteisessä sairausvakuutuksessa, useimmilla vakuuttajailla se on jo integroitu normaaliin siruun. Se takaa perussairaanhoidon kaikissa EU: n jäsenvaltioissa, mutta vain edellä mainittujen ehtojen yhteydessä.

Jopa EU: n ulkopuolisten maiden lääketieteellisissä hätätilanteissa lakisääteisestä sairausvakuutuksesta on hyötyä monissa maissa, nimittäin kaikissa maissa, joista on tehty sosiaaliturvasopimus liittotasavallan kanssa. Näitä maita kutsutaan Schengen-valtioiksi samannimisen sopimuksen jälkeen.

Joten jos Schengenin sopimusta sovelletaan lomakohteeseen, kustannukset katetaan samalla tavalla kuin EU: n kohteisiin. Tässäkin vain summaan saakka, joka olisi maksanut asianmukaisen sairaanhoidon Saksassa.

Molemmissa tapauksissa, mutta yksi lääketieteellisesti välttämätön paluukuljetus yleensä Saksaan ei ota lakisääteinen sairausvakuutus.

Monet suositut matkakohteet, kuten Tunisia on EU: n ulkopuolella ja Schengen-sopimuksen ulkopuolella. Näihin maihin matkustettaessa lakisääteistä sairausvakuutusta ei sovelleta, matkustaja ei yksinkertaisesti ole sairausvakuutusta, joka on katastrofaalinen hätätapauksessa taloudelliset ja terveysvaikutukset voi olla. Näihin maihin matkustettaessa on katettava täydellinen ulkomaisen sairausvakuutuksen kattavuus, edes alkuperäisiä hoitotoimenpiteitä ei korvata.

Kuka maksaa paluukuljetuksen Saksaan hätätilanteessa?

"Pahimmassa tapauksessa"
Tärkeä aihe ulkomaalaisessa hätätilanteessa on lääketieteellinen kotiinkuljetus. Jos z. B. koska lomakeskuksessa ei voida taata tarvittavaa hoitoa tai että hoitoa tarvitaan pidemmän ajanjakson ajan, potilas vastaa – riippumatta siitä, onko hän Schengen-valtiossa – tämän palautuksen kustannukset taskustaan, vaikka tämä on välttämätöntä selviytymiseksi.

Saksan lakisääteinen sairausvakuutus vastaa Lääketieteellisestä palauttamisesta aiheutuvat kustannukset eivät yleensä ole!

Nämä kustannukset – samoin kuin pitkien sairaalavierailujen tai monimutkaisten tutkimusten kustannukset – liikkuvat hyvin nopeasti ulottuvuudessa, joka voi johtaa jopa korkean tuloksen ansaitseviin suuriin taloudellisiin katastrofeihin. Siksi on erittäin tärkeää valita sopiva sairausvakuutus kiinnittää huomiota, että Paluukuljetuspalvelut palveluntarjoaja on mukana. Hyvien asianmukaisten matkavakuutusten tarjoajien tapauksessa lääketieteellisesti ilmoitetut paluukuljetukset ovat nyt osa vakio-ohjelmaa. Siitä huolimatta, sinun on ehdottomasti kiinnitettävä huomiota hienopainoon.

Millaista matkavakuutusta tarvitsen?

"Perheloma, au pair -vuosi tai spontaani kaupunkiloma"
Nykyinen valikoima erityyppisiä vakuutuksia on nyt erittäin suuri. Tässä on yleiskuva ulkomaiden tärkeimmistä sairausvakuutustyypeistä. Tarjoamme erityisesti:

Kansainvälinen sairausvakuutus kokonaisena pakettina, jonka vuotuinen kausi kattaa kaikki matkat ympäri maailmaa, mutta usein asetetaan päiväraja vuodessa, monet tarjoajat vakuuttavat enintään kuuden viikon matkat kalenterivuodessa. Tämän määräajan ylittäville matkoille on otettava erityinen kertaluontoinen matkaterveysvakuutus lisäpäiviksi jatkamaan kiireellisen sairaanhoidon tarjoamista..

Vaihtoehtona näille kokonaispaketeille on matkavakuutusvakuutuksia, jotka voidaan ottaa kerran tietyn matkan yhteydessä – yksinomaan suunnitellun oleskelun ajaksi. Jos matkaa pidennetään jostain syystä, vakuutusta ei enää ole.

Henkilöille, jotka ovat ulkomailla pitkään kerrallaan, on erityinen sairausvakuutus ulkomailla, z. Esimerkiksi au pair -vaihtoehdolla vaihto-opiskelijoille, aktiivisille liikematkustajille jne. Nämä sopimukset ovat usein porrastettuina vuosien ajan.

Lisäksi monet vakuutuksenantajat tarjoavat ulkomaisia ​​sairausvakuutuksia tiettyihin kohteisiin, kuten: Esimerkiksi matkustaminen Yhdysvaltoihin tai Australiaan, mutta tämä vakuutus koskee vain tätä maata, esimerkiksi matkoja ei ole turvattu osana Yhdysvaltojen oleskelua naapurimaiden Meksikossa, mukaan lukien maat, jotka ylittävät välipysäkkeinä saapuessaan tai lähteessään tai palvellaan, jätetään maakohtaisen sairausvakuutuksen ulkopuolelle.

Jotkut vakuuttajat tarjoavat myös matkasairausvakuutuksia osana perheiden matkavarauksia, ja jotkut vakuutuksenantajat jopa matkaryhmille.

Mitkä palvelut ovat tärkeitä matkavakuutuksen kannalta?

"Ensiapu, lääkkeet, kotiinkuljetus u.v.m.."
Jälleen on nyt olemassa useita joskus monimutkaisia ​​paketteja, joissa on erilaisia ​​lisäpalveluita erilaisilla terveydenhuollon aloilla. Hyvän sairausvakuutuksen ulkomaille tarjoaman palveluvalikoiman tulisi sisältää seuraava:

 • Poliklinikkahoito ja diagnoosit sekä lääkitys hätätilanteessa, jota ei voida siirtää paikan päällä.

Potilaan sairaalahoito ja tarvittavat kirurgiset hoidot.

Hammaslääkäri: Analgeettiset hoidot, hätätiilet, hammasproteesien väliaikainen korjaus.

Lääketieteellinen kotiinkuljetus Saksaan, tarvittaessa mukana seuraavalla lääkintähenkilökunnalla.

Kroonisesti sairailla potilailla,. B. Diabeetikot: Pysyvästi tarvittavien lääkkeiden, esim. B. insuliini.

 • mahdollisesti kuoleman edut: Siirto Saksaan tai hautaaminen ulkomaille.
 • Ulkomaisen sairausvakuutuksen etuja olisi välttämättä verrattava lakisääteisen sairausvakuutuksen etuihin, jotta nauttaisit silloin ulkomailla oleskelusi aikana maksimaalista vakuutusturvaa.

  Mistä löydän oikean matkasairausvakuutuksen??

  "Etsi puiden metsä:"
  Päätöksentekoon on saatavana myös erilaisia ​​vertailuportaaleja, joissa tarjotaan kattavaa tietoa yksittäisten palveluntarjoajien kustannuksista, kestosta ja palveluista. Tutkimuksen tärkeitä näkökohtia ovat Matkamaa, matkan kesto, matkan tiheys. Olipa kyseessä kuukausittainen liikematka Lontooseen, perheloma Balilla tai reppumatka ympäri maailmaa – kaikki erilaiset olosuhteet, jotka ovat merkityksellisiä etsiessäsi sopivaa vakuutusta, jolla on optimaalinen hinta-laatusuhde. Laaja vertailu kannattaa ja säästää matkarahastoa.

  Jos varaat matkan kokonaisena pakettina matkatoimistossa tai vastaavissa Internet-portaaleissa, on yrityksiä, jotka tarjoavat matkasairausvakuutuksen, joka sisältyy varauksen kokonaispakettiin. Mutta myös tässä on tärkeää tarkistaa tarjotut palvelut tarkalleen.

  Kun etsit optimaalista vakuutusturvaa, sinun tulisi pitää mielessä muutama kysymys etukäteen löytääksesi sopiva, yksilöllisesti räätälöity ratkaisu.

  Missä tarkalleen ovat tämän matkan lakisääteisen sairausvakuutukseni rajoitukset, minkä etuja minun on lisäksi vakuutettava?

  Mihin maihin matkustan? Sovelletaanko Schengenin sopimusta? (Tässä on katsaus kotisivulle tai kutsu asiaankuuluvaan lakisääteiseen vakuutukseen)

  Kuinka usein ja kuinka kauan olen ulkomailla? Onko kertaluonteinen vakuutus tai kokonainen paketti halvempi?

  Onko kyse kalliista hätämaasta palauttamisesta kuljetusvakuutuksesta?

  Perhematkalla: Jokainen on vakuutettu erikseen tai koko perheelle on olemassa vakuutuspaketti?

  TIP! Nyt on myös yhdistelmäpakettien tarjoajia, jotka tarjoavat sairausvakuutuksen luottokorttisopimuksen perusteella. Jotkut pankit tarjoavat yhden ilmainen matkasairausvakuutus matkaluottokortin valmistuttua. Tämä vaihtoehto on houkutteleva kahdesta näkökulmasta, koska et vain säästä kustannuksia, vaan myös "Kaksi lentää-a-läppä periaate"Hallinnolliset yleiskustannukset ja lisäliput matkalaukkussa.

  Yksityiset vakuutetut tarvitsevat myös matkasairausvakuutuksen ulkomaille?

  "Minulla on yksityinen sairausvakuutus:"
  Jos sinulla on vain yksityinen sairausvakuutus lakisääteisen sairausvakuutuksen sijasta, olet useimmissa palveluntarjoajissa Euroopassa rajoittamaton ja ainakin kuukauden matkajakson ajan samassa määrin kuin maailmanlaajuisesti vakuutettu lakisääteinen sairausvakuutus..

  Mutta vaikka olet suorittanut kiinteän vakioetuusasteen yksityisenä potilaana, sinun on tarkistettava tarkkaan, missä määrin kyseinen yksityinen vakuutuksenantaja vastaa ulkomailla aiheutuneista potilaan kustannuksista. Lisäksi tässä yhteydessä olisi myös varmistettava, ovatko nykyiset yksityiset vakuutukset – vaikka ne tarjoavat maailmanlaajuisesti integroidun ulkomaisen vakuutussuojan – kaikki tärkeät kohdat, kuten. B. paluukuljetus kattaa.

  Jos sinulla on vain yksityinen lisävakuutus erityisistä valinnaisista palveluista, joka täyttyi lakisääteisen KV: n lisäksi, sinulla on lakisääteinen sairausvakuutus – ainakin EU: n ja Schengen-valtioissa – heidän etuuksiensa puitteissa. Kaikilla muilla palveluilla on oltava myös ylimääräinen sairausvakuutus, erityisesti lääkärin kotiuttaminen.

  Kuka maksaa suunnitellut hoidot ulkomailla?

  "Valitsin hammashoidon ulkomaille:"
  Hammasproteesit ulkomailla ovat yhä suositumpia. Kaikkialla houkuttelee täydelliset paketit matkoilla, hoidolla ja majoituksella – etenkin Itä-Euroopan maissa, joissa naurettava hinta korkealaatuisille hammasproteeseille.

  Mutta kuka maksaa nämä kustannukset? Jos lääketieteellistä tai hammashoitoa suunnitellaan ulkomaille, sinun on ensin oltava tietoinen lääkäristä ja lakisääteisestä sairausvakuutuksesta. Hoitoa edeltäessä on järkevää pyytää hoitosuunnitelmaa, joka on laadittu mahdollisimman tarkkaan ja jossa on yksityiskohtainen kustannusarvio.

  Potilaat, jotka matkustavat toiseen EU-maahan suunniteltua hoitoa varten lakisääteisestä sairausvakuutuksesta lomake "E112". Laskutukseen on useita vaihtoehtoja: Jos sairausvakuutusyhtiö ei saa hyväksyntää ennen hoitoa, se vähennetään korvausmenettelyn mukaisesti. Tällöin vakuutetun tulee ilmoittautua etukäteen. Sitten toimitettu lasku tarkistetaan ja selvitetään sovittujen palveluiden mukaisesti.

  Myöskään lakisääteinen sairausvakuutus ei maksa EU: n ja Schengen-valtioiden ulkopuolella. Edellytyksenä tässä on kuitenkin hyväksyntä "E112" -muodossa. Enimmäismäärä, joka korvataan Saksassa hoidosta, hyväksytään. Matka- ja majoituskustannuksia hotellissa ei myöskään oteta huomioon.

  Monissa tapauksissa korvaus täytyy kuitenkin vahvistaa, mutta ennen hoidon aloittamista sairausvakuutuksella. Vakuutettu saa etuudet luontoisetuuksina – siten, että ennakkomaksua ei vaadita – tai suorana korvauksena korvauksen ratkaisemisesta riippuen..

  Koska ulkomailla suunnitellut hoidot ovat hyvin yksilöllisiä, on erityisen tärkeää ottaa ensin yksittäisissä tapauksissa yhteyttä lakisääteiseen sairausvakuutukseen selvittääkseen, mitkä lisäedut ulkomaiden sairausvakuutuksen on katettava..

  Mitä muuta kannattaa tietää matkavakuutuksesta

  "Joitakin vinkkejä lopussa"

  Jos lähdet melko spontaanisti – tosin harvoin -, kustannustehokas vuosittainen vakuutus tarjoaa joka tapauksessa niin, että periaatteessa z. Esimerkiksi viime hetken matkat, yllätysvierailut tai lyhytaikaiset liikematkat turvataan ympäri vuoden.

  Varoitus: Monet vuotuisia sopimuksia koskevat politiikat tarjoavat suojan vain tietyn määrän päiviä vuodessa. Siksi sinun pitäisi tietää, milloin päiväraja saavutetaan – matkustat useammin tai pidempään, tarjoaa vakuutuksen ilman päivärajaa.

  Eräillä saksalaisilla suurilla lentokentillä on mahdollisuus tehdä pikavalintoja lyhyellä matkalla ennen lähtöä matkavakuutus. Periaatteessa jopa tämä viime hetken politiikka säästää tarpeettomia kustannuksia hätätilanteessa, mutta sinun tulisi ottaa aikaa – jopa lähtöstressissä – lukea sopimus huolellisesti ennen allekirjoittamista ja varmistaa, että tärkeät kohdat tällaiset. B. paluukuljetukset jne. Sisältyvät turvallisesti suorituskykykehykseen.

  Joissakin valtioissa maahantulo ilman sairausvakuutusta ei ole sallittua. Holtittomia lomailijoita, jotka saapuvat näihin maihin omalla vastuullaan ilman sairausvakuutusta, ei todellakaan käsitellä lentokentillä.

  Kroonisesti sairaita ei yleensä suojata riittävästi ulkomaiden sairausvakuutuksella, jos hoitotoimenpidettä voidaan odottaa ulkomailla. Potilaan on katettava tämä aukko erikseen sairausvakuutuksellaan.

  Jos vakuutuksenottajalla on työtä ulkomailla, hän ja hänen mukanaan olevat perheenjäsenet saavat yleensä työnantajalta sosiaaliturvalain mukaisia ​​etuja. Mutta silloinkin, kun jokaiselle yksittäiselle tapaukselle sinun pitäisi saada yksityiskohtainen tieto tarkeista eduista ja niiden rajoituksista.

  Rajatylittävän terveydenhuollon kansallinen yhteyspiste on neutraali yhteyspiste ulkomaista sairausvakuutusta varten, ja tietoa on saatavana myös Euroopan kuluttajakeskuksesta.

  Optimaalisen hinta-laatusuhteen saavuttamiseksi kannattaa viedä aikaa ennen suunniteltua rauhallista oleskelua, valita sopiva ja yksittäisille korvausvaatimuksille optimoitu vakuutus. Jos lakisääteisen sairausvakuutuksen ja valitun matkavakuutuksen etujen summa kattaa halutun alueen, voit rentoutua ja odottaa rentouttavaa – koska turvallista – lomaa!

  arvostelu:
  4.77 5 pisteestä, 13 äänellä.

  Related Posts

  Like this post? Please share to your friends:
  Christina Cherry
  Leave a Reply

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: